Chwilio'r wefan
English

Y ddinas yn dymuno'n dda i'r gantores Justine ar gyfer rownd derfynol The Voice Kids

Mae disgybl hynod dalentog o Abertawe a ganodd yr anthem ar gyfer dathliadau pen-blwydd y ddinas yn 50 oed y llynedd wedi cyrraedd rownd derfynol The Voice Kids a fydd ar y teledu nos Sadwrn.

Justine Afante

Mae Justine Afante, sy'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan, wedi cyrraedd y pedwar terfynol ar sioe boblogaidd ITV sy'n cael ei gwylio gan filiynau o bobl.

Cyn iddi gael llwyddiant ar y sioe dalent roedd hi eisoes yn wyneb cyfarwydd i nifer o bobl yn Abertawe gan ei bod hi wedi canu "This Is Our City" a gafodd ei chwarae ar y Sgrîn Fawr yn Sgwâr y Castell yn ystod y dathliadau 50 mlwyddiant a pherfformiodd ledled y ddinas mewn nifer o ddigwyddiadau a pherfformiadau pwysig.

Caiff Justine, sy'n 13 oed, ei mentora ar y sioe gan y gantores sydd wedi cyrraedd brig y siartiau, Pixie Lott, a chanodd One Moment In Time i greu argraff ar y beirniaid ac i ennill ei lle yn y rownd derfynol.

Dywedodd Emma Pole, Pennaeth Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan, fod yr holl ysgol wedi bod yn llawn cyffro wrth ddilyn ei chynnydd yn ystod y gyfres gan eu bod nhw'n ymwybodol o'i thalent ac mae hi'n canu yn ystod digwyddiadau'r ysgol fel y Noson Gyflwyniadau Flynyddol ac yn ystod sioeau talent yr ysgol.

Meddai Mrs Pole, "Mae Justine yn ferch fach hyfryd ac rydym i gyd yn dymuno'r gorau iddi ar gyfer dydd Sadwrn.

"Ond, beth bynnag yw'r canlyniad, mae pawb yn Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan yn hynod falch o'i chyflawniadau.

"Mae unrhyw un sydd wedi bod yn ddigon ffodus i glywed Justine yn canu yn gwybod ei bod hi'n hynod dalentog. Pob lwc Justine gan bawb yn Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan."

Cyn y rownd derfynol, daeth Pixie Lott i Abertawe i ffilmio gyda Justine a chaiff y darn o ffilm ei ddangos yn ystod y sioe nos Sadwrn.

Meddai Arglwydd Faer Abertawe, y Cyng. Mark Child, "Mae'n hyfryd gweld un o'n pobl ifanc yn rhagori ac mae Justine yn llysgennad gwych dros Abertawe.

"Hoffwn ddymuno'n dda iddi ar ran pawb yng Nghyngor Abertawe ac yn wir y ddinas ond beth bynnag yw'r canlyniad mae pob un ohonom eisoes yn falch iawn o Jusine."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM