Chwilio'r wefan
English

Joiwch eich Gŵyl y Banc yn Abertawe. Ond byddwch yn gyfrifol

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr sy'n edrych ymlaen at ddiwrnod allan dros Ŵyl y Banc i fwynhau Abertawe'n gyfrifol y penwythnos hwn.

Blackpill Lido

Bydd busnesau lletygarwch, traethau, parciau a nifer o atyniadau i ymwelwyr ar agor ar gyfer penwythnos Gŵyl y Banc mis Awst ac yn edrych ymlaen at roi croeso cynnes i bawb.

Anogir preswylwyr ac ymwelwyr i gael amser da ac i fwynhau gweddill tymor y gwyliau, ond gofynnir iddynt hefyd gofio bod Coronafeirws yn bodoli o hyd ac y gallant roi rhai mesurau ar waith i gadw eu teuluoedd a'u cymunedau'n ddiogel.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r cyfyngiadau symud yn llacio ac mae hynny'n newyddion da i fusnesau ac ymwelwyr.

"Rydyn ni am i deuluoedd fwynhau eu hunain dros benwythnos Gŵyl y Banc, ond mae'n hanfodol ein bod yn gwneud y pethau cywir i aros yn ddiogel ac i barhau i atal ymlediad y firws.

"Mae busnesau lletygarwch yn dweud wrthym eu bod yn gweld mwy o ymwelwyr a bod pawb yn dod i'r arfer â'r trefniadau newydd sy'n annog pobl i gadw pellter cymdeithasol dan do a thu allan i'w lleoliadau.

"Mae'r cyngor yn chwarae ei ran trwy gefnogi busnesau gyda grantiau i sicrhau bod dodrefn y tu allan ar gael, yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol.

"Rydym hefyd wedi gosod arwyddion yn ein hardaloedd mwyaf prysur, gan gynnwys traethau a pharciau, sy'n annog pobl i gadw pellter cymdeithasol o 2m.

"Mae camau syml eraill y gall pobl eu cymryd yn cynnwys golchi dwylo'n gyson neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn, yn ystod ac ar ôl eu hymweliad. Mae'n bwysig bod pobl yn aros gartref os ydynt yn teimlo'n sâl."

Mae holl barciau Cyngor Abertawe wedi bod ar agor trwy gydol y pandemig. Mae ardaloedd chwarae i blant hefyd wedi ailagor, ynghyd â Lido Blackpill, lle cyflwynwyd mesurau cadw pellter cymdeithasol hefyd.

Mae Tîm Joio Bae Abertawe'r cyngor yn cynnal cystadleuaeth wych i orffen gwyliau'r haf, a'r wobr fydd Amazon Kindle. Mae'n hawdd cofrestru amdani. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dweud wrthym yr hyn rydych wedi'i wneud yr haf hwn yn Abertawe trwy ddewis eich hoff lun a'i rannu gyda ni ar ein gwe-dudalennau Joio.

I ddarganfod sut i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth ac i weld beth arall sy'n digwydd dros benwythnos Gŵyl y Banc, ewch i joiobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM