Chwilio'r wefan
English
Fostering

Maethu a Mabwysiadau

Allech chi roi cartref i blentyn mewn angen?

Mae maethu a mabwysiadu'n ffyrdd gwahanol o ddarparu cartref i blentyn nad yw'n gallu byw gyda'i deulu ei hunan. Mae maethu'n drefniad dros dro lle rhennir y gofal am blentyn â'r awdurdod lleol, ac mae mabwysiadu'n drefniad cyfreithiol parhaol.

Parent and child fostering - woman and baby

Maethu Abertawe

Allwch chi helpu i drawsnewid bywydau?

Bae'r Gorllewin Mabwysiadu.

Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

Mae timau mabwysiadau o gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi dod at ei gilydd i ddarparu gwasanaeth mabwysiadu mwy a gwell.

ferch a bachgen.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Mabwysiadu a Maethu?

Mae'r termau 'Maethu' a 'Mabwysiadu' yn cael eu defnyddio gyda'i gilydd yn aml, ond maent yn cyfeirio at ddwy ffordd wahanol iawn o ofalu am blentyn...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM