Chwilio'r wefan
English

Tim Peake: My Journey to Space

Gwisgwch eich gwregys amdanoch a pharatowch at reid syfrdanol. Ymunwch ag Tim Peake ar daith epig a chyffrous i'r Orsaf Ofod Ryngwladol fel rhan o'i daith gyntaf o gwmpas y DU.

Tim Peake
16 Tach 2021
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £28.50 - £32.50

Buy Tickets Button Welsh

Gwisgwch eich gwregys amdanoch a pharatowch at reid syfrdanol.

Mae Tim Peake yn ofodwr gyda'r Asiantaeth Ofod EwropeaiddYm mis Rhagfyr 2015, ef oedd y gofodwr Prydeinig cyntaf i ymweld â'r Orsaf Ofod Ryngwladol er mwyn cerdded yn y gofod (a rhedeg marathon!) wrth droi o gwmpas y Ddaear.

Nawr, ymunwch ag ef ar daith epig a chyffrous i'r Orsaf Ofod Ryngwladol fel rhan o'i daith gyntaf o gwmpas y DU.

Tim fydd eich tywysydd personol drwy fywyd yn y gofod, a chewch weld ffotograffau aruthrol a darnau o ffilm anhygoel nad oes neb wedi'u gweld o'r blaen. Mae'n gipolwg hynod ddiddorol o sut beth yw bod yn ofodwr; o'r hyfforddiant i'r lansio, cerdded yn y gofod i ddychweliad, bydd Tim yn datgelu'r cyfrinachau, yr wyddoniaeth a'r rhyfeddodau pob dydd ynghylch sut a pham y mae bodau dynol yn teithio i'r gofod.

Bydd yn rhannu ei frwdfrydedd am awyrennu, fforiad ac antur, a dyma'ch cyfle chi i dreulio noson gydag un o ofodwyr byw mwyaf y byd ac ailddarganfod rhyfeddod y lle sy'n gartref i ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM