Chwilio'r wefan
English

Manylion cyswllt yr holl Wasanaethau Tai

Grantiau Tai

Cyngor ar grantiau a benthyciadau sydd ar gael ar gyfer addasu cartrefi, cyfleusterau i bobl anabl, atgyweirio cartrefi, effeithlonrwydd ynni ac ardaloedd adnewyddu.
Ffôn: 01792 635330
Manylion llawn Grantiau Tai

Lesddaliad

Gwybodaeth i bobl sydd wedi prynu fflat y cyngor
Ffôn: 01792 635223
Manylion llawn Lesddaliad

Uned Cefnogi Cymdogaethau

Yn rhoi cefnogaeth i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (YG) ar stadau'r cyngor ac yn diogelu eiddo gwag y cyngor.
Ffôn: 01792 648507
Manylion llawn Uned Cefnogi Cymdogaethau

Opsiynau Tai

17-19 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1LF.
Ffôn: 01792 533100
Manylion llawn Opsiynau Tai

Rhenti

Gwybodaeth am dalu rhent, ôl-ddyledion rhent a rheoli'ch arian.
Ffôn: 01792 534060
Manylion llawn Rhenti

Atgyweiriadau

Dweud am atgyweiriadau i gartrefi'r cyngor
Ffôn: 01792 635100
Manylion llawn Atgyweiriadau

Tai Lloches

Tai hunangynhwysol i bobl dros 60 oed gyda'r fantais o warden dynodedig
Manylion llawn Tai Lloches

Wedi'i bweru gan GOSS iCM