Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn chwifio'r faner ar gyfer Mis Pride

Mae baner yr enfys yn cyhwfan y tu allan i Neuadd y Ddinas i ddathlu mis Pride.

Rainbow_flag_Guildhall

Drwy gydol mis Mehefin, bydd gwledydd ledled y byd gan gynnwys y DU, yn dathlu ac yn parhau i gefnogi hawliau LGBTQ

Mae gorymdaith yng nghanol y ddinas wedi bod yn uchafbwynt ar gyfer digwyddiad Pride yn Abertawe ers blynyddoedd lawer, ond oherwydd cyfyngiadau cyfredol Coronafeirws, nid yw'n bosib ei chynnal eleni.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe a Hyrwyddwr y cyngor ar gyfer LGBT, Elliott King, "Mae gan Abertawe gymuned LGBT+ fywiog sy'n tyfu, ac fel arfer byddem yn cynnal yr orymdaith hynod boblogaidd, ond yn anffodus ni allwn wneud hyn ar hyn o bryd.

"Ni ddylai neb wynebu rhagfarn oherwydd eu tueddfryd rywiol neu eu hunaniaeth o ran rhywedd ac mae digwyddiadau fel Pride Abertawe yn rhoi'r cyfle i ni ddod ynghyd i ddathlu amrywiaeth ein cymunedau.

"Bydd yn dychwelyd cyn gynted ag y bo'r cyfyngiadau'n caniatáu, ond rydym yn nodi'r mis pwysig hwn yn y calendr o hyd.

"Mae baner yr enfys yn cyhwfan o Neuadd y Ddinas a bydd yr adeilad yn cael ei oleuo yn ddiweddarach y mis hwn wrth i Gyngor Abertawe ddangos ei gefnogaeth barhaus ar gyfer hawliau LGBT a'r gymuned LGBT.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM