Chwilio'r wefan
English

Gwaith cadwraeth y Glynn Vivian

Ein Tîm Cadwraeth sy'n gofalu am yr holl weithiau celf yn y casgliad, gyda ffocws arbennig ar hyn o bryd ar rodd wreiddiol Richard Glynn Vivian, a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Conservation Carol Lyons

Mae'r ailddatblygiad wedi cynnig cyfle unigryw i ni archwilio Casgliad yr Oriel yn fanylach, ac mae gwaith cadw rhoddion Glynn Vivian bellach yn cael ei wneud gan ein Swyddog Cadwraeth a Chasgliadau, Carol Lyons yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn barod ar gyfer ailagor yr oriel.

Mae ein tîm technegol wrthi'n gwella ein darpar systemau storio ar gyfer gwaith celf ar bapur, er mwyn gwella mynediad i'n casgliad. Mae ein Swyddog Technegol, Ray Davies, yn gweithio gyda channoedd o weithiau celf ar bapur, dan oruchwyliaeth Kate Newton, gwarchodwr achrededig, ac fel rhan o'n rhaglen hyfforddi Buddsoddwyr mewn Pobl, gyda chefnogaeth grant gan CyMAL. Yn ddiweddar mae Ray wedi ennill diploma teilwng iawn mewn Treftadaeth Ddiwylliannol (Cadwraeth) gan EDI, am ei waith ar y prosiect hwn.

Ar ôl i'r gwaith adnewyddu gael ei gwblhau, bydd y tîm yn gweithio yn ein stiwdios cadwraeth newydd yn yr oriel ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn ymuno â ni ar ein taith wrth i ni ddatguddio stori treftadaeth y Glynn Vivian.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r tîm cadwraeth yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru am ein croesawu i'w stiwdio tra bod yr oriel ar gau ac i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am ei chefnogaeth hael.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM