Chwilio'r wefan
English
Community buildings

Gwirfoddoli yn eich canolfan gymunedol leol

Rydym yn cefnogi 41 adeilad cymunedol yn Abertawe, gan ddarparu nifer o weithgareddau a digwyddiadau gwahanol yn ystod y flwyddyn am brisiau fforddiadwy ar gyfer eich cymunedau lleol.

A oes gennych unrhyw amser rhydd?

Ydych chi am helpu yn eich cymuned?

Ydych chi am helpu i redeg adeilad cymunedol a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eich cymuned?

Ydych chi am gwrdd â phobl newydd/gwneud ffrindiau newydd?

Ydych chi'n mwynhau digwyddiadau/gweithgareddau cymdeithasol?

Ydych chi am ddysgu sgiliau newydd?

Os YDYCH, hoffem glywed gennych er mwyn i chi helpu i redeg yr adeiladau hyn a bod yn rhan o'ch cymuned

Ffoniwch 01792 635412 neu ebost adeiladaucymunedol@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM