Chwilio'r wefan
English
NERS

Beth yw'r manteision?

Manteision y cynllun

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i unigolion brofi gweithgarwch corfforol a'i fanteision mewn amgylchedd croesawgar a diogel, yng nghwmni staff cwbl gymwysedig, gydag unigolion eraill sydd â chyflyrau a lefelau ffitrwydd tebyg.

Gellir cael nifer o fanteision trwy gymryd rhan yn y cynllun, gan gynnwys;

 • ffordd o fyw sy'n fwy gweithgar ac abl
 • colli pwysau
 • llai o iselder a gofid
 • gwella system anadlu
 • gwella cylchrediad
 • gwella osgo, poen cymalau a symudedd
 • gwella cryfder a ffyrfder cyhyrau
 • agwedd gymdeithasol, cwrdd â phobl newydd, ffrindiau
 • magu hyder
 • ansawdd bywyd gwell
 • gwella lles corfforol a seicolegol.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM