Chwilio'r wefan
English
National Exercise Referral Scheme

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

Mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yn caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol i raglen tymor byr o weithgareddau corfforol dan oruchwyliaeth mewn lleoliad lleol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM