Chwilio'r wefan
English

Adrodd am broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd

Rhowch wybod am unrhyw broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd gan gynnwys meinciau a rheiliau wedi'u difrodi, graffiti, goleuadau traffig, canghennau sy'n hongian drosodd a chwyn.

Os ydych yn adrodd am nam brys y tu allan i oriau, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen Cysylltiadau brys. Gall argyfyngau gynnwys goleuadau traffig diffygiol neu lifogydd ffordd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM