Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Gweithredu Adferiad Twristiaeth 2021-22

Cyhoeddodd Tîm Twristiaeth Cyngor Abertawe ei gynllun adfer i aelodau'r diwydiant twristiaeth a lletygarwch lleol yn ddiweddar.

Mae Cynllun Gweithredu Adferiad Twristiaeth 2021-22yn amlygu'r prif flaenoriaethau a gweithredoedd a nodwyd i gefnogi'r economi ymwelwyr a'r cyfleoedd sy'n bodoli i fusnesau lleol gymryd rhan ynddynt ac elwa o weithgarwch marchnata'r tîm.  

Cafwyd sesiwn holi ac ateb yn dilyn hyn, lle rhoddwyd cyfle i'r rheini a oedd yn bresennol gael trafodaeth â'r Tîm Twristiaeth a gofyn cwestiynau a oedd yn berthnasol i'w busnesau.

Diolch i bawb a roddodd o'u hamser i fod yn bresennol. Roedd yr adborth yn cynnwys y canlynol:

'Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud. Rydych wedi gwneud gwaith gwych i gadw cyrchfannau Abertawe ym meddyliau ymwelwyr y dyfodol.'

'Diolch i'r tîm am bopeth rydych wedi'i wneud ar ein cyfer ni a'r sector yn ystod y pandemig.'

'Mae'r diweddariadau dydd Gwener yn ffynhonnell wybodaeth wych a dyna yw ein prif ffynhonnell.'

Os na ddaethoch i'n digwyddiad i randdeiliaid, gallwch wylio'r cyflwyniad fel fideo byr isod:

Cofiwch gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd drwy anfon cynnwys (lluniau, fideos), cynigion arbennig, argaeledd hwyr, newyddion cyffrous, blogiau, etc. atom.

Gwefan swyddogol ein cyrchfan yw croesobaeabertawe.com, mae dros 80,000 wedi hoffi ein tudalen Facebook ac mae gennym 16,600 o ddilynwyr Twitter.

Heb gofrestru i fod yn Bartner Bae Abertawe eto? Cofrestrwch eich busnes am ddim yma

Lawrlwythwch grynhoad o Gynllun Gweithredu Adferiad Twristiaeth 2021-22 isod:

Tourism Recovery Plan 2021 (PDF) [94KB]

Gwyliwch ein fideos diweddaraf ar ein sianel YouTube:

Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi (fideo 2) - Ebrill 2021

Gwnewch Fae  Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021 (fideo 1) - Mawrth 2021

Beth sydd ar eich rhestr ddymuniadau CHI? - Mawrth 2021

Visit Swansea Bay. Later - Tachwedd 2020

Ymgyrch Croeso Nôl - Awst 2020

Gellir gweld rhagor o fideos ar ein sianel YouTube swyddogol - mae croeso i chi eu rhannu ar eich cyfrif cyfryngau cymdeithasol.

I ddarganfod rhagor am yr hyn rydym yn ei wneud neu i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd, e-bostiwch Tim.Twristiaeth@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith