Chwilio'r wefan
English
Annual Report of the County Archivist

Adroddiad Blynyddol Archifydd y Sir

Darllenwch arolwg o'r flwyddyn a fu, a dysgwch mwy am beth mae ein gwasanaeth yn ei wneud.

Pob blwyddyn rydym yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol, yn llawn gwybodaeth am waith a chyflawniadau'r Gwasanaeth Archifau. Mae adroddiad eleni yn cynnwys yr erthyglau canlynol:

  1. 'A global and local epidemic: Spanish flu in Swansea, 1918-1920' gan Emma Laycock, trem yn ôl ar epidemig a ddigwyddodd dros canrif yn ôl.

  2. 'Farms, fields and families: some early deeds relating to the Swansea Valley' gan Andrew Dulley. Dyma stori am gasgliad o ddogfennau o Ystad Ynyscedwyn a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Archifau yn ystod y flwyddyn, y mae rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 16fed ganrif.

  3. 'The changing face of Green Street shop fronts: Neath Borough building plans' gan Katie Millien. Dywedir y stori trwy gyfres o gynlluniau a rhestrwyd yn ystod y flwyddyn a maent yn cofrestu newidiadau sylweddol a ddigwyddodd yn nhref a bro Castell-nedd o'r oes Fictoriaidd i'r 1970au.

  4. 'The experience of Basque refugee children in Swansea in the 1930s' gan David Morris. Daeth y plant i Abertawe yn ffoaduriaid o'r Rhyfel Cartref Sbaen ac mae gan y Gwasanaeth Archifau focs o ffotograffiau ohonynt yn ystod eu hamser yma.

  5. 'Cofnodion, capeli a chladdedigaethau: hanes mynwent Bethel, Sgeti' gan Andrew Dulley, erthygl yn y Gymraeg am gofnodion mynwent capel Bethel, Sgeti.

  6. 'How Ford's came to Crymlyn Burrows' gan Kim Collis, ynglŷn â'r ffatri Ford gynt, sy'n cael ei ailbwrpasu fel ysbytty dros-dro.

  7. 'Felindre: a village in the heart of Mawr community' gan Ioan Richard.

  8. 'The case of the missing file: CND and Swansea's nuclear Bunker' gan Jen Wilson, am ddarganfod ffeil am adeiladu byncer niwclear Abertawe yn West Cross.

  9. 'A Serendipitous Discovery...' gan Bernard Lewis, ynglŷn â rhai o'r ffynhonellau a ddefnyddiodd tra'n ymchwilio bywyd Henry Coombe Tennant o Cadoxton Lodge.


Ein hadroddiad blynyddol o flynyddoedd cynharach:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM