Chwilio'r wefan
English

Cyfranogiad tenantiaid a lesddeiliaid.

Mae Cyfranogiad Tenantiaid yn rhoi'r cyfle i denantiaid ddylanwadu ar y ffordd y mae eu cartrefi yn cael eu rheoli.

Mae'r holl denantiaid, lesddeiliaid ac aelodau o'u haelwydydd yn gallu cymryd rhan a dweud eu dweud am y gwasanaeth tai.  Rydym yn awyddus iawn i gael barn pawb.

Mae llawer o fanteision i denantiaid unigol gymryd rhan megis gwella sgiliau a gwybodaeth, ymdeimlad cryfach o gymuned a datblygiad personol.  Mae hefyd o fudd i'r awdurdod gan ei fod yn ein helpu i deilwra gwasanaeth sy'n diwallu anghenion tenantiaid, yn hyrwyddo perthynas dda rhwng y landlord a'r tenant ac yn sicrhau bod staff yn darparu gwasanaeth o safon uchel.

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd ac ar lefel sy'n addas i chi. 

Gwnaeth Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Genedlaethol Llywodraeth Cymru hi'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru lunio Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid leol.

Alison Winter yw'r Swyddog Cyfranogiad sy'n helpu tenantiaid, lesddeiliaid a chwsmeriaid eraill i gymryd rhan yn y gwasanaeth tai.

Os hoffech wybod mwy am gymryd rhan, gallwch ffonio Alison neu ffôn symudol 07775221453 ar 01792 635043, neu e-bostio Alison.winter@abertawe.gov.uk 

Hefyd, gall Alison anfon gwybodaeth atoch mewn fformatau gwahanol os ydynt yn haws i chi, megis print bras.  Hefyd, gall anfon e-bost neu decst atoch os oes gwell gennych. 

 

Grwpiau Tenantiaid

Yma cewch fanylion am y grwpiau sy'n bodoli ar hyn o bryd y gall tenantiaid ymuno â nhw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM