Chwilio'r wefan
English
House with tick

Prydlesu

Yma cewch wybodaeth am eich prydles gyda'r cyngor.

Os ydych yn prynu eich fflat neu'ch fflat ddeulawr o dan gynllun 'Hawl i Brynu' y llywodraeth neu gan rywun sydd eisoes yn berchen ar yr eiddo, rydych yn prynu prydles yr eiddo hwnnw.

Mae hyn yn rhoi'r hawl gyfreithiol i chi aros yn eich cartref am gyfnod y brydles ar yr amod eich bod yn cydymffurfio ag amodau'r brydles. Pan fyddwch yn prynu fflat neu fflat ddeulawr, chi sydd yn gyfrifol am gynnal a chadw y tu mewn i'r eiddo hwnnw. Y Cyngor sydd biau'r tu allan ac ardaloedd cymunedol yr adeilad yr ydych yn byw ynddo a'r cyngor sy'n gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw'r mannau hynny. Bydd gofyn i chi dalu am unrhyw waith atgyweirio a chynnal a chadw sy'n cael ei wneud yn y mannau hynny, a thâl yswiriant a rheoli hefyd. Byddwch yn talu am y rhain drwy dâl gwasanaeth blynyddol.

PDF Document Mae'r Llawlyfr i Brydleswyr (PDF, 555KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac ymarferol am eich prydles gyda'r cyngor. Bwriedir i'r llawlyfr fod yn hawdd ei ddefnyddio i gael gwybodaeth ond os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch neu os hoffech chi drafod unrhyw faterion, ffoniwch y Swyddog Prydlesi ar 01792 635223.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM