Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Nawdd a grantiau ar gyfer darparwyr gofal plant cymwysiedig/arfaethedig

Cyngor ar nawdd a grantiau sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant cymwysiedig neu arfaethedig.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuleoedd Abertawe

Cronfa Plant a Phobl Ifanc 2021/2022

Mae Dinas a Sir Abertawe drwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn falch o fod mewn sefyllfa i wahodd ceisiadau ar gyfer cronfa Plant a Phobl Ifanc 2021/2022.

Cynllun Cyfeirio Gofal Plant 1 i 1

Nod y Cynllun Cyfeirio Un i Un yw sicrhau bod darparwr gofal plant a ddewiswyd yn gallu darparu ar gyfer y plentyn/person ifanc anabl heb unrhyw gost ychwanegol iddynt hwy na'r rhiant.

Grantiau Sefydlu Gwarchodwr Plant

Ar gael i'r holl warchodwyr plant newydd sydd wedi mynd i Sesiwn Friffio AGGCC ac wedi cwblhau cwrs cyn cofrestru'r NCMA.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM