Chwilio'r wefan
English
House in hand

Yr Uned Cefnogi Tenantiaid

Mae'r UCT yn darparu cefnogaeth a chyngor tai i bobl er mwyn atal digartrefedd a chynnal annibyniaeth.

Request online welsh button
Cais am gefnogaeth gan yr Uned Cefnogi Tenantiaid
Mae'r gwasanaeth am ddim ac ar gael i unrhyw un sy'n 16 oed ac yn h?n sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe gan gynnwys perchnogion cartrefi, tenantiaid cymdeithas tai, tenantiaid y cyngor a'r rhai sy'n rhentu o'r sector preifat.

Pa fath o gymorth a chefnogaeth a ddarperir ganddynt?

Darperir cefnogaeth ar gyfer amrywiaeth eang o faterion megis:

 • Cyllidebu a rheoli arian
 • Hawlio budd-daliadau lles
 • Ôl-ddyledion rhent a throi allan o'r t?
 • Sefydlu cartref, cymorth ailsefydlu
 • Cymryd rhan mewn gwaith, addysg
 • Diogelwch cartref
 • Ymgysylltu â gwasanaethau iechyd
 • Mynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau
 • Cam-drin yn y cartref
 • Trin gohebiaeth

Sut ydw i'n cyfeirio?

Gallwch naill ai gyfeirio eich hun neu gael eich cyfeirio gan asiantaeth neu weithiwr proffesiynol arall. Y cyfan y mae angen ei wneud yw ein ffonio ar 01792 774320 neu 774360.  Cais am gefnogaeth gan yr Uned Cefnogi Tenantiaid

Unwaith rydym wedi derbyn cyfeiriad ac asesu eich amgylchiadau, cewch eich rhoi ar restr aros am gefnogaeth.

Llwybr cyfeirio canolog

Mae'r UCT yn llwybr cyfeirio canolog ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau cefnogi tenantiaid yn Abertawe. Mae ganddi dîm cefnogi mewnol ac mae hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o wahanol sefydliadau megis:

 • BAWSO
 • Y Groes Goch Brydeinig
 • Caerlas
 • Gofal
 • Gofal a Chefnogaeth Gwalia
 • Hafan Cymru
 • SYSHP
 • Teuluoedd Ifanc Abertawe
 • Y Walich

 

Manylion cyswllt
E-bost: uct@abertawe.gov.uk

Ffôn: 01792 774320/774360

Cyfeiriad: UCT, 17 High Street, Abertawe, SA1 1LF.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM