Chwilio'r wefan
English
House

Budd-dal Tai

Ni allwn dderbyn unrhyw hawliadau newydd am Fudd-dal Tai gan y rhan fwyaf o bobl oedran gweithio.

Fodd bynnag, gellir gwneud cais newydd am Fudd-dal Tai ar hyn o bryd:

  • Rydych yn byw mewn llety dros dro neu fathau penodol o lety â chymorth,
  • Rydych yn gymwys, ac yn parhau i fod yn gymwys, i dderbyn Premiwm Anabledd Difrifol fel rhan o'ch:
    • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a  Chymorth (yn seiliedig ar incwm), Cymorthdal Incwm neu
    • Rydych wedi cael seibiant byr o ran eich Premiwm Anabledd Difrifol dros y mis diwethaf ond rydych yn parhau i fod yn gymwys i'w dderbyn (gan gynnwys Premiwm Anabledd Difrifol mewn Budd-dal Tai).
  • Ydych chi'n bensiynwr sengl neu'n rhan o bâr o bensiynwyr lle mae'r ddau ohonoch o oedran cymwys i dderbyn Credyd Pensiwn?
  • Yn bâr oedran cymysg* sydd wedi derbyn taliadau Credyd Pensiwn yn barhaus ers 14/05/2019 neu'n gynharach
  • Yn bâr oedran cymysg* sydd wedi derbyn taliadau Credyd Pensiwn neu Fudd-dal Tai yn barhaus ers 14/05/2019 neu'n gynharach os rydych wedi newid eich cyfeiriad

*Pâr oedran cymysg yw pâr lle mae un ohonoch o oedran cymwys i dderbyn Credyd Pensiwn y wladwriaeth ac mae un ohonoch o oedran gweithio

Yn dilyn cyfarwyddiadau'r Llywodraeth yn ddiweddar, mae llinellau ffôn ar gau dros dro. E-bostiwch eich ymholiad at budd-daliadau@abertawe.gov.uk a byddwn yn ceisio eich ateb cyn gynted ag y bo modd. Rydym yn ymdrin â nifer mawr o ymholiadau ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar gyda ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM