Chwilio'r wefan
English

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Ar agor 7 niwrnod yr wythnos, 7.30am - 6.00pm yn yr haf (Amser Haf Prydain) a 8.30am - 5.00pm yn y gaeaf (Amser Safonol Greenwich).

Mae'r safle byrnu ar agor i dderbyn yr holl wastraff y codir tâl amdano o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm ac ar ddydd Sadwrn, 8.30am - 11.30am.

Ar agor tan 1.00pm ar Noswyl Nadolig. Mae'r ddau le ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Os bydd angen i gerddwyr fynd i'r Siop Gornel, dylent fynd i swyddfa'r Safle Byrnu'n gyntaf.

Darganfyddwch yr hyn y gellir ei ailgylchu ar y safle hwn.

Didolwch y gwastraff cyn i chi ddod ag e'

Gofynnir i breswylwyr sicrhau bod dim ddeunyddiau ailgylchadwy yn eu sachau du cyn iddynt fynd i sgip deunyddiau na ellir eu hailgylchu yn Llansamlet.

Pam rydym ni'n gwneud y newidiadau hyn?
Mae anfon gwastraff i safle tirlenwi'n costio tua £4 miliwn y flwyddyn I breswylwyr Abertawe. ond rydym wedi canfod y gellir ailgylchu hyd at 70% o wastraff sachau du. 

Ni allwn ganiatáu i ddeunyddiau ailgylchadwy megis gwydr, caniau, papur, plastigion, cardbord, pren, tecstilau, bwyd, a fwy gael eu claddu yn y tir.

Cyrraedd y ganolfan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM