Chwilio'r wefan
English
Ailgylchu

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan

Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BS.

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu ar agor ond nodwch fod cyfyngiadau o hyd i ddiogelu preswylwyr a staff rhag y Coronafeirws.

Oriau agor ar gyfer pob canolfan ailgylchu: 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm.

 

Cyrraedd y ganolfan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM