Chwilio'r wefan
English

Ni fydd y sgip pren ar gael yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) Clun o 13 Rhagfyr 2018. Gall gwastraff pren gael ei ailgylchu yn CAGC Llansamlet o hyd.

Bydd hyn yn ein galluogi i fonitro a gwahanu graddau gwahanol o bren er mwyn gwella ailgylchu/triniaeth gwastraff pren yn dilyn craffu manwl gan reoleiddwyr a Llywodraeth Cymru dros y misoedd diwethaf.

Bydd gan CAGC Clun fwy o le ar gyfer cynwysyddion wrth gefn ar gyfer deunyddiau eraill ar y safle er mwyn lleihau'r tebygrwydd o wrthod defnyddwyr y safle os ydy'r cynwysyddion yn llawn.

Diolch am eich cydweithrediad.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Ar agor 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm.

Ar agor tan 1.00pm ar Noswyl Nadolig. Mae ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Darganfyddwch yr hyn y gellir ei ailgylchu ar y safle hwn.

Didolwch y gwastraff cyn i chi ddod ag e'

Gofynnir i breswylwyr sicrhau bod dim ddeunyddiau ailgylchadwy yn eu sachau du cyn iddynt fynd i sgip deunyddiau na ellir eu hailgylchu yn Clun.

Pam rydym ni'n gwneud y newidiadau hyn?
Mae anfon gwastraff i safle tirlenwi'n costio tua £4 miliwn y flwyddyn I breswylwyr Abertawe. ond rydym wedi canfod y gellir ailgylchu hyd at 70% o wastraff sachau du. 

Ni allwn ganiatáu i ddeunyddiau ailgylchadwy megis gwydr, caniau, papur, plastigion, cardbord, pren, tecstilau, bwyd, a fwy gael eu claddu yn y tir.

Cyrraedd y ganolfan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM