Chwilio'r wefan
English

Cytundeb cyflawni CDLl

Y cytundeb cyflawni yw cam cyntaf proses baratoi'r CDLl ac mae'n nodi sut y rheolir y broses, amserlen ar gyfer cyflawni a pholisïau'r cyngor o ran cynnwys y gymuned.

Cyflwynwyd y CC drafft i'r Cabinet ar 5 Mawrth 2009: Adroddiadau a chofnodion CDLl. Penderfynodd aelodau'r Cyngor gymeradwyo cyhoeddi'r ddogfen ddrafft am gyfnod ymgynghori o chwe wythnos (6 Ebrill tan 29 Mai 2009) ymhlith rhanddeiliaid a phob un arall a diddordeb. Diwygiwyd y CC i ystyried y sylwadau a dderbyniwyd, ac adroddwyd ar arfaniad o'r ymatebion a'r fersiwn ddiwygiedig o'r CC i'r Cyngor ar 10 Medi 2009. Yn dilyn hynny, cymeradwywyd y CC gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ar 29 Hydref 2009. Cymeradwyodd Lywodraeth Cymru amserlen y Cytundeb Cyflawni diweddaraf, sy'n cael ei adlewyrchu yn y ddogfen ddiwygiedig hon, ar 6 gorffennaf 2016. Diwygiwyd y CC ymhellach ym mis Gorffennaf 2017, cyn cyflwyno'r CDLI i'w archwilio.

PDF Document LDP Delivery Agreement (Revised July 2017) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM