Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2018

Gritting barn

Y Ddinas yn paratoi ar gyfer y 'Bwystfil o'r Dwyrain'

Mae paratoadau'n cael eu gwneud yn Abertawe wrth i ragolygwyr y tywydd ragfynegi tymereddau rhewi a'r posibilrwydd o eira wrth i'r 'Bwystfil o'r Dwyrain' gyrraedd Cymru'r wythnos hon.

Tidal lagoon

'Os yw'r cynnig yn iawn i niwclear, mae'n iawn i'r morlyn' meddai arweinydd y cyngor

Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe'n well gwerth am arian na phŵer niwclear a dylid ei gymeradwyo'n syth, meddai Arweinydd y Cyngor Rob Stewart.

City Deal logo

Wyth o 11 achos busnes y Fargen Ddinesig wedi'u cyflwyno er mwyn cael eu cymeradwyo

Mae disgwyl y bydd nifer o'r prosiectau arloesol sy'n rhan o fuddsoddiad Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn yn Ne-orllewin Cymru yn cael eu cymeradwyo yn ystod y misoedd nesaf

Paul Jagger - Croeso Food & Drink Fest

Seren Bake Off yn cefnogi dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Abertawe

Bydd seren Bake Off a brenin y bara, Paul Jagger, yn dwyn y sylw ar 3 Mawrth yng nghanol dinas Abertawe ar gyfer un o'r dathliadau Dydd Gŵyl Dewi mwyaf erioed.

Bishopston_valley_wood

Y Gwanwyn yw'r amser perffaith i archwilio coetiroedd hynafol Abertawe

Gyda'r gwanwyn ar y gorwel, mae pobl yn cael eu hannog i wisgo'u hesgidiau cerdded ac archwilio cefn gwlad arbennig Abertawe a'r cyffiniau.

plantasia_snake

Anturiaethau ag anifeiliaid yn rhan o'r hwyl sydd ar gael yn Plantasia dros hanner tymor

Gall anturwyr ifanc ddod wyneb yn wyneb â phryfed, nadroedd, igwana a tharantwla sy'n bwyta adar yn Abertawe'r wythnos nesaf.

Bishopston_estyn

Mae arolygwyr wedi dyfarnu'r graddau uchaf posibl i ysgol gyfun yn Abertaw

Yn dilyn ymweliad ym mis Rhagfyr, mae Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt wedi derbyn yr anrhydedd eithriadol o gael ei hystyried yn "rhagorol" ym mhob un o'r pum maes arolygu.

townhill_library

Pennod newydd i'r llyfrgell ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £125 mil

Mae un o lyfrgelloedd prysuraf Abertawe'n dechrau pennod newydd yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol.

Swansea Council Logo (Portrait)

Hwb ariannol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol

Disgwylir i wasanaethau hanfodol megis addysg, gofal cymdeithasol, priffyrdd a thai gael hwb ariannol pan gaiff cyllideb y cyngor ei thrafod yr wythnos nesaf.

runner_beans

Cynnig rheolaeth dros eu safleoedd i denantiaid rhandiroedd

Gallai deiliaid rhandiroedd yn Abertawe gael rheolaeth dros eu safleoedd eu hunain yn dilyn cynlluniau a gyflwynir i Gabinet Cyngor Abertawe'r wythnos nesaf.

Purple Flag

Bywyd nos dinas Abertawe'n gobeithio chwifio'r Faner Borffor unwaith eto

Mae bywyd nos Abertawe'n ymgeisio i gadw statws y Faner Borffor am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Housing

Systemau taenellu i gael eu gosod ym mlociau o fflatiau uchel y cyngor

Bydd systemau taenellu'n cael eu gosod mewn bloc o fflatiau uchel yn Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Brwdfrydedd cais Dinas Diwylliant i barhau

Bydd y cam nesaf i ddefnyddio brwdfrydedd ac egni cais Dinas Diwylliant Abertawe 2021 yn cymryd cam mawr ymlaen ddydd Gwener gyda sesiwn dadansoddi ac ymgynghori yn Theatr y Grand y ddinas.

Stack of books.

Ysgolion y ddinas yn gwella am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Mae ysgolion yn Abertawe wedi dangos gwelliant am y bedwaredd flwyddyn yn olynol dan system categoreiddio ysgolion Llywodraeth Cymru

Pentrehafod-School

Millions of pounds earmarked for schools, housing and roads in council's Capital budget

THOUSANDS of pupils from communities across Swansea could benefit from one of the biggest-ever investments in new schools and upgrades in the coming years.

biggest_weekend

Mwy o sêr wedi'u cadarnhau ar gyfer Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC yn Abertawe

Mae'r cyffro ynghylch y ffaith fod Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC yn dod i Abertawe wedi cynyddu eto wrth i fwy o enwau mawr gael eu cadarnhau ar gyfer y rhestr o berfformwyr.

Dylan Thomas exhibition

Arddangosfa Dylan wedi'i henwi am wobr nodedig i'r teulu

Mae Arddangosfa arobryn Dylan Thomas Cyngor Abertawe sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Dylan Thomas wedi'i henwi fel un o'r llefydd gorau ym Mhrydain am ddiwrnod allan i'r teulu.

Swansea Council Logo (Portrait)

Council and Swans agree lease for Liberty Stadium

SWANSEA Council has handed over operational control of the Liberty Stadium to Swansea City AFC in a deal which will see the authority receiving an annual income from the ground for the first time.

Dinas a Sir Abertawe.

New food waste bags avoid a trip to landfill

NEW food waste bags introduced across Swansea will be helping create renewable energy rather than disappearing into landfill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM