Chwilio'r wefan
English
newspaper

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r datganiadau diweddaraf wrth i ni eu derbyn.

Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Coronafeirws 19 Hydref 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 19 Hydref 2020.

Coronafeirws 16 Hydref 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Coronafeirws 15 Hydref 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 15 Hydref 2020.

Coronafeirws 14 Hydref 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 14 Hydref 2020.

Coronafeirws 13 Hydref 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 13 Hydref 2020.

Coronafeirws 12 Hydref 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 12 Hydref 2020.

Coronafeirws 9 Hydref 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 9 Hydref 2020.

Coronafeirws 8 Hydref 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 8 Hydref 2020.

Coronafeirws 7 Hydref 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 7 Hydref 2020.

Coronafeirws 6 Hydref 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 6 Hydref 2020.

Coronafeirws 5 Hydref 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 5 Hydref 2020.

Coronafeirws 2 Hydref 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 2 Hydref 2020.

Coronafeirws 1 Hydref 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 1 Hydref 2020.

Coronafeirws 30 Medi 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 30 Medi 2020.

Coronafeirws 29 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 29 Medi 2020.

Coronafeirws 28 Medi 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 28 Medi 2020.

Coronafeirws 25 Medi 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 25 Medi 2020.

Coronafeirws 24 Medi 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 24 Medi 2020.

Coronafeirws 23 Medi 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 23 Medi 2020.

Coronafeirws 22 Medi 2020 - 4.00pm

Coronafeirws 22 Medi 2020 - 4.00pm Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 22 Medi 2020.

Coronafeirws 21 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 21 Medi 2020.

Coronafeirws 18 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 18 Medi 2020.

Coronafeirws 17 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 17 Medi 2020.

Coronafeirws 16 Medi 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 16 Medi 2020.

Coronafeirws 15 Medi 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 15 Medi 2020.

Coronafeirws 14 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 14 Medi 2020.

Coronafeirws 11 Medi 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 11 Medi 2020.

Coronafeirws 10 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 10 Medi 2020.

Coronafeirws 9 Medi 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 9 Medi 2020.

Coronafeirws 8 Medi 2020 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 8 Medi 2020.

Coronafeirws 7 Medi 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 7 Medi 2020.

Coronafeirws 4 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 4 Medi 2020.

Coronafeirws 3 Medi 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 3 Medi 2020.

Coronafeirws 2 Medi 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 2 Medi 2020.

Coronafeirws 1 Medi 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 1 Medi 2020.

Coronafeirws 28 Awst 2020 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 28 Awst 2020.

Coronafeirws 27 Awst 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 27 Awst 2020.

Coronafeirws 26 Awst 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 26 Awst 2020.

Coronafeirws 25 Awst 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 25 Awst 2020.

Coronafeirws 24 Awst 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 24 Awst 2020.

Coronafeirws 21 Awst 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 21 Awst 2020.

Coronafeirws 20 Awst 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 20 Awst 2020.

Coronafeirws 19 Awst 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 19 Awst 2020.

Coronafeirws 18 Awst 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 18 Awst 2020.

Coronafeirws 17 Awst 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 17 Awst 2020.

Coronafeirws 14 Awst 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 14 Awst 2020.

Coronafeirws 13 Awst 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 13 Awst 2020.

Coronafeirws 12 Awst 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 12 Awst 2020.

Coronafeirws 11 Awst 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 11 Awst 2020.

Coronafeirws 10 Awst 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 10 Awst 2020.

Coronafeirws 7 Awst 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 7 Awst 2020.

Coronafeirws 6 Awst 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 6 Awst 2020.

Coronafeirws 5 Awst 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 5 Awst 2020.

Coronafeirws 4 Awst 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 4 Awst 2020.

Coronafeirws 3 Awst 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 3 Awst 2020.

Coronafeirws 31 Gorffennaf 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 31 2020.

Coronafeirws 30 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 30 2020.

Coronafeirws 29 Gorffennaf 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 29 2020.

Coronafeirws 28 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 27 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 27 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 24 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 23 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 23 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 22 Gorffennaf 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 21 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 21 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 20 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 20 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 17 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 16 Gorffennaf 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 16 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 15 Gorffennaf 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 14 Gorffennaf 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 13 Gorffennaf 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 13 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 10 Gorffennaf 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 9 Gorffennaf 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 9 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 8 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 7 Gorffennaf 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 6 Gorffennaf 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 6 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 3 Gorffennaf 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 2 Gorffennaf 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 2 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 1 Gorffennaf 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020.

Coronafeirws 30 Mehefin 2020 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 30 Mehefin 2020.

Coronafeirws 29 Mehefin 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 29 Mehefin 2020.

Coronafeirws 26 Mehefin 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 26 Mehefin 2020.

Coronafeirws 25 Mehefin 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 25 Mehefin 2020.

Coronafeirws 24 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 24 Mehefin 2020.

Coronafeirws 23 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 23 Mehefin 2020.

Coronafeirws 22 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 22 Mehefin 2020.

Coronafeirws 19 Mehefin 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 19 Mehefin 2020.

Coronafeirws 18 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 18 Mehefin 2020.

Coronafeirws 17 Mehefin 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 17 Mehefin 2020.

Coronafeirws 16 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 16 Mehefin 2020.

Coronafeirws 15 Mehefin 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 15 Mehefin 2020.

Coronafeirws 12 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 12 Mehefin 2020.

Coronafeirws 11 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 11 Mehefin 2020.

Coronafeirws 10 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 10 Mehefin 2020.

Coronafeirws 9 Mehefin 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 9 Mehefin 2020.

Coronafeirws 8 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 8 Mehefin 2020.

Coronafeirws 5 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 5 Mehefin 2020.

Coronafeirws 4 Mehefin 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 4 Mehefin 2020.

Coronafeirws 3 Mehefin 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 3 Mehefin 2020.

Coronafeirws 2 Mehefin 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 2 Mehefin 2020.

Coronafeirws 1 Mehefin 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 1 Mehefin 2020.

Coronafeirws 29 Mai 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 29 Mai 2020.

Coronafeirws 28 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 28 Mai 2020.

Coronafeirws 27 Mai 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 27 Mai 2020.

Coronafeirws 26 Mai 2020 - 2.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 26 Mai 2020.

Coronafeirws 22 Mai 2020 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 22 Mai 2020.

Coronafeirws 21 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Iau 21 Mai 2020.

Coronafeirws 20 Mai 2020 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 20 Mai 2020.

Coronafeirws 19 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 19 Mai 2020.

Coronafeirws 18 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 18 Mai 2020.

Coronafeirws 15 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 15 Mai 2020.

Coronafeirws 14 Mai 2020 - 2.30pm - diweddariad cyffredinol

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 14 Mai 2020.

Coronafeirws 13 Mai 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mercher 13 Mai 2020.

Coronafeirws 12 Mai 2020 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Mawrth 12 Mai 2020.

Coronafeirws 11 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Llun 11 Mai 2020.

Coronafeirws 7 Mai 2020 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 7 Mai 2020.

Coronavirus 6 May 2020 - 2.15pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 6 May 2020.

Coronavirus 5 May 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 5 May 2020.

Coronavirus 4 May 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 4 May 2020.

Coronavirus 1 May 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 1 May 2020.

Coronavirus 30 March 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 30 March 2020.

Coronavirus 29 April 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 29 April 2020.

Coronavirus 28 April 2020 - 3.15pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 28 April 2020.

Coronavirus 27 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 27 April 2020.

Coronavirus 24 April 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 24 April 2020.

Coronavirus 23 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 23 April 2020.

Coronavirus 22 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 22 April 2020.

Coronavirus 21 April 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 21 April 2020.

Coronavirus 20 April 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 20 April 2020.

Coronavirus 17 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 17 April 2020.

Coronavirus 16 April 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 16 April 2020.

Coronavirus 15 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 15 April 2020.

Coronavirus 14 April 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 14 April 2020.

Coronavirus 10 April 2020 - 3.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 10 April 2020.

Coronavirus 9 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 9 April 2020.

Coronavirus 8 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 8 April 2020.

Coronavirus 7 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 7 April 2020.

Coronavirus 6 April 2020 - 3.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 6 April 2020.

Coronavirus 6 April 2020 - Most vulnerable prioritised for social care to help NHS

Important changes are being temporarily made to social care across Swansea and Neath Port Talbot to increase capacity and prioritise the most vulnerable to support the NHS during the peak of the Coronavirus pandemic.

Coronavirus 3 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 3 April 2020.

Coronavirus 2 April 2020 - 2.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 2 April 2020.

Coronavirus 1 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 1 April 2020.

Coronavirus 31 March 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Tuesday 31 March 2020.

Coronavirus 29 March 2020 - 12.00 noon general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Sunday 29 March 2020.

Coronavirus 27 March 2020 - 3.30pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 27 March 2020.

Coronavirus 26 March 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 26 March 2020.

Coronavirus 25 March 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Wednesday 25 March 2020.

Coronavirus 23 March 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Monday 23 March 2020

Coronavirus 22 March 2020 - 18.10pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Sunday 22 March 2020

Coronavirus 21 March 2020 - 17.45pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Saturday 21 March 2020

Coronavirus 20 March 2020 - 3.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Friday 20 March 2020

Coronavirus 20 March 2020 - 12.30pm

Today's latest information

Coronavirus 19 March 2020 - 2.00pm

Today's latest information

Coronavirus 18 March 2020 - 2.00pm

The council has already taken steps to safeguard our core services and to protect the vulnerable.

Coronavirus 18 March 2020

Swansea council takes action on Coronavirus.

Coronavirus 30 April 2020 - 2.00pm general update

This is today's round-up of the latest Coronavirus news on Thursday 30 April 2020.

Coronafeirws 20 Hydref 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 20 Hydref 2020.

Coronafeirws 21 Hydref 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 21 Hydref 2020.

Coronafeirws 22 Hydref 2020 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 22 Hydref 2020.

Coronafeirws 23 Hydref 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 23 Hydref 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM