Chwilio'r wefan
English
newspaper

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r datganiadau diweddaraf wrth i ni eu derbyn.

Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Coronafeirws 26 Ionawr 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 26 Ionawr 2021.

Coronafeirws 25 Ionawr 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 25 Ionawr 2021.

Coronafeirws 22 Ionawr 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 22 Ionawr 2021.

Coronafeirws 21 Ionawr 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 21 Ionawr 2021.

Coronafeirws 20 Ionawr 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 20 Ionawr 2021.

Coronafeirws 19 Ionawr 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 19 Ionawr 2021.

Coronafeirws 18 Ionawr 2021 - 5.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 18 Ionawr 2021.

Coronafeirws 15 Ionawr 2021 - 5.10pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 15 Ionawr 2021.

Coronafeirws 14 Ionawr 2021 - 5.10pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 14 Ionawr 2021.

Coronafeirws 13 Ionawr 2021 - 5.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 13 Ionawr 2021.

Coronafeirws 12 Ionawr 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 12 Ionawr 2021.

Coronafeirws 11 Ionawr 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 11 Ionawr 2021.

Coronafeirws 8 Ionawr 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 8 Ionawr 2021.

Coronafeirws 7 Ionawr 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 7 Ionawr 2021.

Coronafeirws 6 Ionawr 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 6 Ionawr 2021 - 5.00pm.

Coronafeirws 5 Ionawr 2021 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 5 Ionawr 2021 - 3.30pm.

Coronafeirws 4 Ionawr 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 4 Ionawr 2021 - 4.45pm.

Coronafeirws 23 Rhagfyr 2020 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 23 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 22 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 22 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 21 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 21 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 19 Rhagfyr 2020 - 6.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 18 Rhagfyr 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 17 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 16 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 15 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 14 Rhagfyr 2020 - 5.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 14 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 11 Rhagfyr 2020 - 6.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 10 Rhagfyr 2020 - 5.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 10 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 9 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 9 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 8 Rhagfyr 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 7 Rhagfyr 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 7 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 4 Rhagfyr 2020 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 3 Rhagfyr 2020 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 3 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 2 Rhagfyr 2020 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 2 Rhagfyr 2020.

Coronafeirws 1 Rhagfyr 2020 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM