Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am ardrethi busnes

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ardrethi busnes.

Mae'r rhestrau canlynol yn dod i rym o 1 Ebrill 2018 a chânt eu diweddaru pob chwarter ar ôl hynny.

Excel Document Setiau data Trethi Annomestig (31 Gorffennaf 2020) (Excel, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Allwedd i dabiau/rhestrau ar daenlen

 • Rhestr 1 - eiddo byw
  Rhestr o'r holl hereditamentau byw gan gynnwys, cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cyfeiriad post y cyfrif, dyddiad dechrau'r cyfrif, gwerth ardrethol, disgrifiad o'r eiddo ac atebolrwydd net. Sylwer, mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi'i golygu at ddibenion diogelu data.
   
 • Rhestr 2 - cyfrifon mewn credyd/dychweliadau i'r cyfrif
  Mae'r is-adran ardrethi busnes yn ad-dalu'r holl gredydau pan fyddant yn codi. Bydd y credydau hynny na ellir eu had-dalu, am ba reswm bynnag, yn cael eu 'dychwelyd i'r cyfrif'. Mae'r rhestr yn cynnwys yr holl gredydau a gafodd eu dychwelyd i'r cyfrif' o'n cofnodion cynharaf ac mae'n cynnwys enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, y swm a ddychwelwyd i'r cyfrif, y flwyddyn ariannol a dyddiad y dychweliad.
   
 • Rhestr 3 - cymorth ardrethi gorfodol neu ddewisol
  Yr holl eiddo sy'n derbyn cymorth ardrethi gorfodol neu ddewisol gan gynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, y math o gymorth (gorfodol (MAN), dewisol (DIS), dewisol ychwanegol (DTU)), dyddiad dechrau'r cymorth a'r gwerth ardrethol presennol.
   
 • Rhestr 4 - cymorth arall
  Yr holl eiddo sy'n derbyn cymorth ardrethi busnesau bach a chymorth ardrethi'r stryd fawr. Mae'n cynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, math o gymorth, dyddiad dechrau a'r gwerth ardrethol. Sylwer, mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi'i golygu at ddibenion diogelu data.
   
 • Rhestr 5 - cyfrifon newydd a grëwyd ers 01/01/18
  Mae hyn yn cynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, gwerth ardrethol, dyddiad dechrau a disgrifiad o'r eiddo. Sylwer, mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi'i golygu at ddibenion diogelu data.
   
 • Rhestr 6A - cymorth eiddo gwag presennol
  Y rhain yw eiddo lle mae ardrethi gwag yn daladwy ac mae'n cynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, math o gymorth, dyddiad dechrau a'r gwerth ardrethol. Sylwer, mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi'i golygu at ddibenion diogelu data.
   
 • Rhestr 6B - eithriadau gwag presennol
  Y rhain yw eiddo nad oes ganddynt ardrethi gwag i'w talu ac mae'n cynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, math o gymorth, dyddiad dechrau a'r gwerth ardrethol. Sylwer, mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi'i golygu at ddibenion diogelu data.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM