Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n darparu bwydydd a hanfodion i breswylwyr lleol trwy eu dosbarthu neu drwy gasgliadau yn ystod pandemig Coronafeirws a byddwn yn eich ychwanegu at ein cofrestr.

Oes gennych fusnes yn Abertawe sy'n ei chael hi'n anodd ateb y galw presennol am ddanfoniadau i'r cartref? Neu oes gennych ddiddordeb mewn cynnig y gwasanaeth hwn ond nid oes gan eich tîm y gallu i wneud hynny? Os ateboch chi 'oes' i un o'r cwestiynau hyn, cysylltwch ag un o'r Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr a fydd yn hapus i drafod eich gofynion.

Close Dewis iaith