Chwilio'r wefan
English

Cymhwyster Gwarchod Plant

Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant gartref (CYPOP5).

Mae'r uned 'Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant gartref' (CYPOP5) yn un o'r unedau dewisol y gellir ei hastudio fel rhan o gymhwyster Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3 FfCCh.  Lluniwyd y cwrs yn arbennig ar gyfer gwarchodwyr plant a nanis.

I fod yn warchodwr plant cymwys, mae'n rhaid i chi gyflawni'r uned yn llyddiannus.  Mae pedair uned arall y bydd rhaid i chi eu cyflawni os ydych yn dymuno mynd ymlaen i gymhwyster Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant.

I gael mwy o fanylion, ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM