Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Cymorth grant

Canfod mwy am grantiau atgyweirio a allai fod ar gael ar gyfer gwaith sy'n effeithio ar adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a henebion cofrestredig.

Er mwyn annog pobl i atgyweirio a gwella adeiladau pwysig mewn ardaloedd cadwraeth mewn modd priodol, mae'n bosib y bydd grant ar gael gan Cadw ar gyfer gwaith i adfer manylion pensaernïol gwreiddiol. Mae'n rhaid defnyddio deunyddiau a dulliau adeiladu traddodiadol lle y bo'n briodol wrth wneud y gwaith. 

Gweinyddir y grantiau gan CadwYn agor mewn ffenest newydd, a gellir cysylltu â hwy ar 01443 336000.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM