Toglo gwelededd dewislen symudol

Y diweddaraf am Coronafeirws #Yma I Abertawe

Help ar gael yn www.abertawe.gov.uk/CymorthCoronafeirws

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Mae bwletin dyddiol y cyngor wedi symud i gylchlythyr wythnosol drwy e-bost.

I dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gennym, cofrestrwch ar gyfer ein e-bost yma: www.abertawe.gov.uk/ebost

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:


www.facebook.com/cyngorabertawe1


https://twitter.com/CyngorAbertawe


Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafeirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID-19 GIG Cymru

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae rhagor o ganllawiau Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar gyfrif YouTube Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys arweiniad i aelwydydd â haint Coronafeirws posib, cadw pellter cymdeithasol a gwarchod.

Mae gan Anabledd Dysgu Cymru adnodd defnyddiol am Coronafeirws (COVID-19), gan gynnwys canllawiau hawdd eu darllen.

COVID-19

Gwybodaeth Covid-19 ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cymorth Coronafeirws

Cymorth i breswylwyr a busnesau yn ystod argyfwng Coronavirus.
Close Dewis iaith