Chwilio'r wefan
English
brwsh paent

Addysg i oedolion - gyrsiau celf a chrefft

Canfyddwch eich doniau gyda sgil newydd.

Caligraffeg am ddechreuwyr i'r rhai sy'n gwella

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu'r grefft o 'ysgrifennu hardd'.

Arlunio a pheintio i bawb

Dysgwch neu ymarferwch y sgiliau sylfaenol i wella'ch lluniadu a'ch peintio.

Arlunio a pheintio ar gyfer gallu cymysg

Dysgu a datblygu sgiliau lluniadu a phaentio gan ddefnyddio llinell, ton, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig.

Creu printiau heb wasg

Dysgwch sut i greu amrywiaeth eang o ddelweddau trwy dechnegau gwneud printiau.

Arlunio ar gyfer dechreuwyr cyflawn

Ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf i ddechreuwyr llwyr.

Tirluniau gyda dyfrliwiau

Dysgwch y sgiliau sy'n angenrheidiol i greu eich paentiadau dyfrlliw tirwedd eich hun.

Gwnïo am y Cartref

Gwella sgiliau eich peiriant gwnïo, beth bynnag fo'ch gallu cyfredol, i wneud eitemau ar gyfer eich cartref.

Gweithdy gwneud ddillad ar gyfer rhai sy'n gwella

Dosbarth i wellwyr ddatblygu sgiliau i lefel uwch.

Gwneud dillad a chrefft nodwydd ar gyfer ddechreuwyr

Mae'r cwrs yn ymdrin a sgiliau i fynd i'r afael ag ystod o brosiectau ar gyfer gwneud dillad sylfaenol gan ddefnyddio patrymau masnachol. Dysgu am ffabrigau, technegau torri a gwnio.

Trefnu flodau ar gyfer ddechreuwyr

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn, byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r technegau sylfaenol sy'n ofynnol i greu dyluniadau a threfniant blodau traddodiadol a chyfoes.

Trefnu flodau ar gyfer rhai sy'n gwella i lefel uwch

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn, byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau mwy datblygedig sy'n ofynnol i greu dyluniadau blodau arloesol.

Blodeuwriaeth

Dysgwch grefft blodeuwriaeth a gweithgaredd a threfn feunyddiol gweithle gwerthwr blodau.

Dyfrliwiau ar gyfer ddechreuwyr

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich gwaith celf eich hun.

Dyfrliwiau am rhai sy'n gwella

Ehangu ar eich sgiliau peintio dyfrlliw presennol i greu gweithiau celf hyd yn oed yn fwy trawiadol, gan gymhwyso sgiliau trawsnewidiol ychwanegol drwy gyfrwng cymysg.

Caligraffeg am rhai sy'n gwella

Dysgwch am lythrennau caligraffeg fodern gan gynnwys pa offer i'w ddefnyddio, sut i farcio'r dudalen a phren mesur a chreu llythrennau cyffrous.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM