Chwilio'r wefan
English
Spanner

Addysg i oedolion - cyrsiau ymarferol

Defnyddiwch eich dwylo i weithio gyda choed neu metel.

Peirianneg

Mae'r cyfleuster peirianneg yng Ngholeg Gorseinon yn rhoi cyfle i bobl sydd a diddordeb mewn peirianneg fynychu gweithdy dwy awr Lifelong Learning bob wythnos yn y Coleg.

Sgwrs Ffrangeg ar gyfer rhai sy'n gwella

Mae'r cwrs iaith Ffrangeg hwn wedi'i anelu at bobl a astudiodd yr iaith yn yr ysgol ac sy'n dymuno adnewyddu eu gwybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM