Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Abertawe: Dinas Hawliau Dynol

Yn Abertawe ein nod yw dod yn Ddinas Hawliau Dynol ac rydym yn cydnabod bod hyn yn golygu croesawu gweledigaeth o gymunedau bywiog, amrywiol, teg a diogel wedi'i hadeiladu ar sylfeini hawliau dynol cyffredinol.

Hawliau dynol yw'r hawliau a'r rhyddid sylfaenol sy'n perthyn i bob person yn y byd, o enedigaeth hyd at farwolaeth.Maen nhw'n berthnasol waeth o ble rydych chi'n dod, beth rydych chi'n ei gredu neu sut rydych chi'n dewis byw eich bywyd.

Ni ellir byth eu cymryd i ffwrdd, er y gellir eu cyfyngu weithiau - er enghraifft os yw person yn torri'r gyfraith, neu er budd diogelwch cenedlaethol.

Mae'r hawliau sylfaenol hyn yn seiliedig ar werthoedd a rennir fel urddas, tegwch, cydraddoldeb, parch ac annibyniaeth.

Mae cynnwys pobl wrth ddod yn Ddinas Hawliau Dynol a'r hyn y mae'n ei olygu i Abertawe yn allweddol i wneud gwahaniaeth go iawn. Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddeall yr hyn y mae pobl eisoes yn ei wybod am hawliau a beth ddylai fod yn flaenoriaeth o ran hawliau dynol yn Abertawe.

Byddem yn annog cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan ynddo: Abertawe: Dinas Hawliau Dynol