Chwilio'r wefan
English
Knife and fork

Diogelwch bwyd yn y cartref

Gallwch ganfod sut i storio a pharatoi bwyd yn ddiogel gartref, os ydych yn y gegin neu os ydych yn cael picnic neu farbeciw yn yr awyr agored.

Mae gan wefan y GIG gyngor ac arweiniad ar sut i baratoi, coginio a storio bwyd yn briodol er mwyn osgoi'r perygl o wenwyn bwyd.

Cyngor diogelwch bwyd gan y GIGYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM