Chwilio'r wefan
English

Dwysedd poblogaeth

Ystadegau poblogaeth Abertawe ac ardaloedd lleol.

Mae amcangyfrifon dwysedd poblogaeth Abertawe ar gael ar gyfer Abertawe a'r cyffiniau, sef Wardiau ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach (haen is a haen ganol).  Mae'r ffigyrau hyn yn deillio o rannu'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn swyddogol ag arwynebedd y tir mewn cilometrau sgwâr. Mesurir arwynebedd y tir ar y penllanw cymedrig ac eithrir ardaloedd lle mae dŵr mewndirol, fel a argymhellir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac Eurostat.

Dwysedd cyfartalog poblogaeth Dinas a Sir Abertawe yw 651 o bobl y cilometr sgwâr (amcangyfrif 2019), sef y pumed uchaf o 22 o ardaloedd awdurdod lleol Cymru (cyfartaledd: 152 o bobl y cilometr sgwâr). O fewn Abertawe, mae amcangyfrifon dwysedd poblogaeth ar lefel ward (2018) yn amrywio o 32 person y cilometr sgwâr (ar gyfer wardiau Gŵyr a Mawr) i 6,982 o bobl y cilometr sgwâr (Uplands).

Cynhwysir ffigurau dwysedd poblogaeth (a'r amcangyfrifon cyfanswm poblogaeth ac arwynebedd tir ategol) yn y ffeil sydd ar gael i'w Excel Document lawrlwytho (Excel, 115KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar y dudalen hon, sy'n cynnwys y taflenni gwaith canlynol ar wahân:

  • Dinas a Sir Abertawe, 1996 i 2019
  • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn Abertawe, canol 2018
  • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol yn Abertawe, canol 2018
  • Wardiau Etholiadol yn Abertawe, canol 2018
  • Awdurdodau lleol yng Nghymru, canol 2019.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM