Chwilio'r wefan
English

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgolion 2018/19

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

 

Tymor

Tymor yn dechrau

Tymor yn gorffen

Gwyliau Hanner Tymor

Tymor yn dechrau

Tymor yn gorffen

Dyddiau

Dechrau

Gorffen

Yr Hydref 2018

Dydd Llun

3 Medi

Dydd Gwener

26 Hydref

Dydd Llun

29 Hydref

Dydd Gwener

2 Tachwedd

Dydd Llun

5 Tachwedd

Dydd Gwener

21 Rhagfyr

 
 40 3575

Y Gwanwyn 2019

Dydd Llun

7 Ionawr

Dydd Gwener

22 Chwefror

Dydd Llun

25 Chwefror

Dydd Gwener

1 Mawrth

Dydd Llun

4 Mawrth

Dydd Gwener

12 Ebrill

 
 35 3065

Yr Haf 2019

Dydd Llun

29 Ebrill

Dydd Gwener

24 Mai

Dydd Llun

27 Mai

Dydd Gwener

31 Mai

Dydd Llun

3 Mehefin

Dydd Llun

22 Gorffennaf

 
 19 3655

Cyfanswm:

195

Diwrnodau HMS 2018/2019

Gwyliau Banc

19 Ebrill 2019 - Gwener y groglith

22 Ebrill 2019 - Llun y Pasg

6 Mai 2019 - Gwyl Banc Calan Mai

27 Mai 2019 - Gwyl Banc y Gwnwyn

Sylwer bod y calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau a allai godi os yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd ar ddyddiadau tymhorau. 

Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion os oes rhaid newid trefniadau gwyliau o ganlyniad i newidiadau i'r amserlen dan gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM