Chwilio'r wefan
English
brwsh paent

Dysgu Glynn Vivian

Er bod ein Horiel ar gau dros dro, bydd nifer ohonoch yn chwilio am ffyrdd i gadw'n greadigol gartref - gyda theuluoedd, gyda phlant bach neu ar eich pen eich hun.

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn rhannu gyda chi ein hoff bethau i'w gweld, eu creu a'u gwneud ac yn dewis yr uchafbwyntiau o'n rhwydweithiau, ein harchif a'n cymunedau.

Mae ein tîm dysgu ynghyd â'n hartistiaid cysylltiol hefyd yn datblygu cyfres o weithgareddau i'ch ysbrydoli, lle bynnag yr ydych.

Cadwch lygad am y rhaglenni canlynol gan dîm y Glynn Vivian ar Facebook, Instagram, Twitter ac You Tube.


Monday: Gweithio gydag artistiaid

Byddwn yn tynnu'ch sylw at rhai o artistiaid gwych Cymru a thu hwnt, ac yn cael cipolwg ar eu gwaith a'u harfer presennol.


Tuesday: Byddwch yn greadigol gyda'ch gilydd

Byddwn yn rhannu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan - o fabanod celf i heriau bywluniadu.


Wesnesday: Canolbwyntio ar Gasgliadau

Byddwn yn pori'n ddyfnach i'r gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn y Glynn Vivian, ac yn canolbwyntio ar ein casgliad rhyfeddol.


Thursday: Iau Hen Luniau

Byddwn yn edrych yn ôl ar rai o arddangosfeydd anhygoel y gorffennol yn y Glynn Vivian.


Friday: Gwener byw (bron)

Byddwn yn gweithio gydag artistiaid, awduron a pherfformwyr i rannu barddoniaeth, perfformiadau a darlleniadau gyda chi.


Saturday: Eich creadigaethau!

Drwy gydol yr wythnos, anfonwch luniau atom o'r pethau rydych wedi bod yn eu creu gartref, tagiwch nhw gan ddefnyddio #DysguGlynnVivian #GlynnVivianYnYCartref a byddwn yn eu rhannu ar-lein.


Sunday: Ein hoff bethau

Rydym yn rhannu'r holl uchafbwyntiau ar-lein gan orielau, artistiaid a lleoliadau eraill i chi gael eu gweld a'u creu ar gyfer yr wythnos i ddod.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau, neu rydych yn awyddus i gael sgwrs, gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltech â @OG_GlynnVivian, neu e-bostiwch oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk  

AiR 2013

Archif Artist Preswyl Glynn Vivian

Edrychwch yn ôl ar ein rhaglen orffennol Artist Preswyl Mae rhaglen Artist Preswyl Glynn Vivian wedi cynnig cyfle i'r gymuned ryngweithio gydag artist, ac yn i'r artistiaid amser i fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM