Chwilio'r wefan
English
brwsh paent

Dysgu a gweithgareddau Glynn Vivian

Mae ein gweithgareddau dysgu am ddim yn gyfle i bawb ymwneud â'r celfyddydau, gan annog creadigrwydd a pherchenogaeth; wedi'u hysbrydoli gan gasgliad yr oriel, celf a diwylliant cyfoes.

4Site Schools

Creu, Darganfod, Dysgu: Rhaglen Ysgolion Glynn Vivian

Oriel Gelf Glynn Vivian yw'r arweinydd yng Nghymru ar gyfer darparu rhagoriaeth gyson yn ei dysgu a'i rhaglenni cyfranogiad a chynnwys, ac mae wedi cael ei chydnabod am ei hymagwedd arobryn o safon at ddysgu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Children and Families

Plant a theuluoedd Glynn Vivian

Mae gweithgareddau cymryd rhan am ddim i deuluoedd a phlant. Croeso i bawb. Mae'n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Talks and Events

Sgwrs a Digwyddiadau Glynn Vivian

Dewch i ymuno â ni ar gyfer sgyrsiau a digwyddiadau'r tymor hwn, gan gynnwys sgyrsiau artist a'n caffi cymunedol poblogaidd. Does dim angen cadw lle, mae croeso i bawb

AiR 2013

Archif Artist Preswyl Glynn Vivian

Mae rhaglen 'Artist Preswyl' Oriel Gelf Glynn Vivian yn gyfle i'r gymuned ryngweithio, cyfnewid a gweithio gydag artist, ac i'r artist fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM