Chwilio'r wefan
English

Gellir ailgylchu cewynnau ym mhob un o'n canolfannau ailgylchu. Newidiwch i ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!

Eithriadau Cadwch at 3

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cartref. Trwy ddefnyddio'n gwasanaethau ailgylchu ymyl y palmant, ni fydd gennych lawer o wastraff sachau du. Ni ellir ailgylchu'ch holl wastraff cartref, a dyma pam y caiff cartrefi penodol sy'n cynhyrchu symiau mawr wneud cais am eithriad i'r cyfyngiad.

Ni ellir ailgylchu gwastraff megis gwasarn cathod, cewynnau un tro. Bydd cartrefi sy'n cael eithriad ond yn cael rhoi gwastraff/deunyddiau na ellir eu hailgylchu yn eu sachau du. Ni chewch roi unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu mewn sachau du ychwanegol er mwyn i eithriad gael ei ganiatáu.

Mae eithriadau ar gael ar gyfer:

  • Gwastraff anifeiliaid anwes 
  • Cewynnau tafladwy

Os caniateir eithriad, bydd yn ddilys am flwyddyn i ddechrau a gallai'ch gwastraff gael ei fonitro. Mae amodau a thelerau'n berthnasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM