Chwilio'r wefan
English
Group of people

Fforwm Landlordiaid

Rydym yn gweithio'n galed i wella perthnasoedd a rhoi cyfleoedd i landlordiaid preifat ac asiantiaid rheoli sy'n gweithredu yn y ddinas.

Rydym am sicrhau bod pawb sy'n gweithio yn y sector tai preifat yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith, yr hyn mae'r cyngor yn ei wneud a sut y gellir datblygu perthnasoedd gwell.Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal Fforwm Landlordiaid.

Cynhaliwyd y fforwm diweddaraf ar 20 Tachwedd 2019.Cafwyd cyflwyniadau gan:

  • Bethan Jones (Rheolwr Gweithredol) a Huw Saunders (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoliad), Rhentu Doeth Cymru. Bydd Bethan a Huw yn rhoi'r diweddaraf i ni am Rentu Doeth Cymru a throsolwg o'r gwaharddiad o ran ffioedd tenantiaid.
  • Siaradodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu James O'Neale, Swyddog Diogelwch Cymunedol y Gorllewin, Heddlu De Cymru â ni am 'Linellau Sirol - y bygythiad i'n cymunedau'.
  • Siaradodd Julie Mallinson o Undeb Credyd Celtic am Undeb Credyd Celtic, yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n ymgysylltu â landlordiaid a thenantiaid i hwyluso'r broses o drosglwyddo taliadau rhent misol yn gyson ac mewn pryd.

Roedd Paula Livingston (Swyddog Adrannol, Rheoli Llygredd a Thai'r Sector Preifat), Steve Porter (Rheolwr Gweithrediadau, Gwasanaethau Tai Cymunedol), Marie Muldoon (Rheolwr Gweithrediadau Tai), Jody Davies, (Cydlynydd yr Uned Cefnogi Tenantiaid) a chydweithwyr o The Wallich a thîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor hefyd yn bresennol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM