Chwilio'r wefan
English
Open book

Llyfryn Hyfforddiant Gwasnanaeth - Gwybodaeth i Deuluoedd

Ebrill 2019 - Medi 2019

Comisiynir yr holl wasanaethau yn y llyfryn hwn yn allanol ac, er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhaglen hyfforddi'n gweithredu'n effeithlon, nid yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn gyfrifol am unrhyw fater sy'n ymwneud yn uniongyrchol a hwyluswyr a lleoliadau cyrsiau.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe i gael cyngor neu arweiniad pellach ar faterion gofal plant eraill. Croesewir sylwadau am eich profiadau hyfforddi a'ch dymuniadau am hyfforddiant yn y dyfodol.


Sylwer:

  • Caiff yr holl gyrsiau hyn eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Caiff nifer y lleoedd ei gyfyngu i DDAU unigolyn y lleoliad.
  • Ni ellir cadw lle cyn y dyddiadau cadw lle a nodir.
  • Os digon o rybudd am absenoldeb (h.y. 10 niwrnod gwaith), ni chodir tal.
  • Ni ddarperir bwyd a diod ar gyrsiau hyfforddi, felly awgrymir i gynrychiolwyr ddod a'r rhain gyda hwy yn ol yr angen.
  • Ar ol cwblhau'r cwrd Diogelwch Bwyd yn llwyddiannus, gall y corf dyfarnu gymryd o leiaf 3 mis i gyflwyno tystysgrifau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM