Chwilio'r wefan
English

Coronavirus update - 18 March 2020 (9.00am)

Taking advice from the Government and Public Health Wales, we confirm the following update regarding our Family Information Training Programme.

As of today, 18 March 2020, in response to the ongoing Coronavirus (Covid-19) pandemic. We have made the decision to postpone all training within the Family Information Service training booklet until further notice. We will be unable to accept bookings onto new courses at this time and will reimburse any charges for mandatory training. We are mindful that as this includes mandatory training it has potential implications for settings. It is our understanding that CIW will be looking at registration requirements in light of the current situation and will update you as appropriate.

Apologies, but I hope you appreciate this is considered a necessary step. We hope to re-open bookings as soon as possible.

Further updates will be provided via our website and social media channels. Note that you can contact us via email at fis@swansea.gov.uk where we will be able to respond to enquiries. You can also contact us on 01792 517222.

For more information on the Coronavirus pandemic and for further council updates and advice, please visit: Coronavirus updates #HereForSwansea

Open book

Llyfryn Hyfforddiant Gwasnanaeth - Gwybodaeth i Deuluoedd

Ebrill 2020 - Medi 2020

Comisiynir yr holl wasanaethau yn y llyfryn hwn yn allanol ac, er y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y rhaglen hyfforddi'n gweithredu'n effeithlon, nid yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn gyfrifol am unrhyw fater sy'n ymwneud yn uniongyrchol a hwyluswyr a lleoliadau cyrsiau.

Ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe i gael cyngor neu arweiniad pellach ar faterion gofal plant eraill. Croesewir sylwadau am eich profiadau hyfforddi a'ch dymuniadau am hyfforddiant yn y dyfodol.


Sylwer:

  • Caiff yr holl gyrsiau hyn eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
  • Caiff nifer y lleoedd ei gyfyngu i DDAU unigolyn y lleoliad.
  • Ni ellir cadw lle cyn y dyddiadau cadw lle a nodir.
  • Os digon o rybudd am absenoldeb (h.y. 10 niwrnod gwaith), ni chodir tal.
  • Ni ddarperir bwyd a diod ar gyrsiau hyfforddi, felly awgrymir i gynrychiolwyr ddod a'r rhain gyda hwy yn ol yr angen.
  • Ar ol cwblhau'r cwrd Diogelwch Bwyd yn llwyddiannus, gall y corf dyfarnu gymryd o leiaf 3 mis i gyflwyno tystysgrifau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM