Chwilio'r wefan
English

Oherwydd cychwyniad parhaus COVID-19, gohiriwyd y gwasanaeth Parcio a Theithio o ddydd Mercher 25 Mawrth 2020 nes clywir yn wahanol.

 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

 

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

O Gyffordd 42 yr M4 (Dwyrain Abertawe), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw bedair milltir. Mae Ffordd Fabian yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynd i Abertawe o Gastell-nedd, Blaenau'r Cymoedd, Pen-y-bont a Chaerdydd.

Fabian way - Blue Double-Decker bus

Lleoliad:

Parcio a Theithio Ffordd Fabian, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD.

Gwybodaeth Gwasanaethau Bysus: (Gwasanaeth 8)

Mae'r bysus yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Bysus modern, deulawr a hygyrch â llawr isel.

PDF Document Amserlen Parcio a Theithio Ffordd Fabian (PDF, 95KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Safleoedd bysus:

  • Ffordd Fabian (Y Cape Horner) 
  • Ffordd Fabian (Porth SA1) 
  • Parêd y Cei  (Sainsburys)
  • Sgwâr y Santes Fair (Teithiau oriau brig yn y bore o Ffordd Ffabian a theithiau oriau brig gyda'r hwyr o Ffordd Ffabian. )
  • Gorsaf Fysus Dinas Abertawe

Nodweddion:

  • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
  • 550 o lefydd parcio gan gynnwys 23 o gulfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
  • CCTV.
  • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau lluniaeth.
  • Toiledau, gan gynnwys toiledau'r anabl a chyfleusterau newid babanod.

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan: 

First, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BN
Ffôn: 01792 572255 (7.00am - 10.00pm)
E-bost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Cardiau Gostyngiadau

Oherwydd newidiadau i beiriannau tocynnau ac atalfeydd yn ein safleoedd parcio a theithio, ni allwn ddefnyddio cardiau gostyngiadau mwyach. O ganlyniad i'r newid hwn, ni fydd y cynnig 12 taith am bris 10 ar gael mwyach.

Rydym yn adolygu'r holl gynigion sydd ar gael yn ein meysydd parcio a'n safleoedd parcio a theithio.

Bydd angen i unrhyw gwsmer sydd â cherdyn gostyngiadau â gweddill credyd e-bostio parking.refunds@swansea.gov.uk Rhowch eich enw llawn, rhif eich cerdyn gostyngiadau a rhif ffôn cyswllt.

Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drefnu'ch ad-daliad. Mae gennym nifer o gardiau gweithredol felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni brosesu'ch ad-daliadau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM