Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau Theatr y Grand, Abertawe

Gwybodaeth am sioeau ac Archebu Ar-lein.

Mae iechyd a lles ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hartistiaid o'r pwys mwyaf i ni yma yn Theatr y Grand.

Oherwydd cyngor diweddar gan y Llywodraeth rydym yn drist iawn i gyhoeddi y byddwn yn cau Theatr y Grand Abertawe ar unwaith.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus a byddwn yn parhau i adolygu polisïau ac arferion yn unol â chanllawiau swyddogol wrth iddynt ddatblygu, ond yn y cyfamser bydd y lleoliad ar gau. 

Rydym yn gweithio gyda hyrwyddwyr y sioeau a ohiriwyd i'w haildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Os oes gennych docynnau ar gyfer unrhyw un o'r sioeau hyn bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau a aildrefnwyd a byddwch yn cadw'r un seddi.

Rydym yn diweddaru'n gwefan yn barhaol ac unwaith y byddwn yn cytuno ar ddyddiad amgen, caiff y dyddiadau newydd eu cyhoeddi yma - www.abertawe.gov.uk/swanseagrandtheatre/CoronavirusPostponements

Ar ôl eu cyhoeddi, os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod eich opsiynau gyda chi.

Y chi, ein cwsmeriaid ffyddlon, fydd y cyntaf i wybod os bydd unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau dros yr wythnosau nesaf.

Heddiw yw 28 Hyd 2020
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wedi'i bweru gan GOSS iCM