Chwilio'r wefan
English

Mae'r ffordd rydych yn gwneud cais am gyllid y Gist Gymunedol wedi newid.

Cliciwch ar y ddolen ar waelod y dudalen hon a fydd yn mynd â chi i'r broses cyflwyno cais ar-lein. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Nia Parry ar 01792 635452

Grant Cist Gymunedol

Eisiau £1500 tuag at eich clwb neu'ch prosiect chwaraeon cymunedol?

Trwy'r cynllun Gist Gymunedol gall clybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol yn Abertawe elwa hyd at £1500 o arian.

Beth yw Cist Gymunedol?
Mae Gist Gymunedol yn cynllun Chwaraeon Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Ei brif nod yw cynnig cyllid i cefnogi unigolion, clybiau, timau neu sefydliadau i greu Cymru sy'n fwy weithgar.

Mae'r Cynllun List Gymunedol yn cynnig grantiau hyd at £1,500 i glybiau chwaraeon a sefydliadau eraill gyda diddordeb mewn chwaraeon neu weithgareddau corfforol mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

Amcanion List Gymunedol yw:

 • Annog mwy o bobl i fod yn actif, ac yn fwy rheolaidd
 • Codi safonau gweithgareddau/cyfleusterau presennol
 • Creu cyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol newydd neu well


Cyfarfodydd Panel Cist Cymunedol 2019/20

 • 3 Rhagfyr - Dyddiad cau 19 Tachwedd
 • 28 Ionawr 2020 - Dyddiad cau 14 Ionawr 2020


Pwy all wneud cais?
Mae'r cynllun yn agored i unrhyw glwb neu sefydliad chwaraeon ar yr amod bod ganddo gyfrif banc neu gyfrif cymdeithas adeiladu yn enw'r sefydliad.

Gellid defnyddio'r grant i gefnogi rhai o'r prosiectau canlynol;

 • Prosiectau sy'n annog mwy o gyfranogaeth mewn chwaraeon neu weithgareddau corfforol
 • Recriwtio a datblygu arweinwyr a hyfforddwyr
 • Ehangu clybiau chwaraeon er mwyn cynnig cyfleoedd newydd i aelodau newydd ac aelodau presennol
 • Mentrau gweithle sydd am sefydlu clwb chwaraeon/gweithgareddau corfforol
 • Prosiectau cerdded neu feicio

 

  Sut i wneud cais

  Caiff y broses ymgeisio ei chwblhau bellach ar-lein

  Os oes angen unrhyw gymorth arnoch wrth gwblhau'r ffurflen, mae croeso i chi gysylltu â Nia Parry a fydd yn barod i'ch helpu gyda'r broses.

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM