Toglo gwelededd dewislen symudol

Grantiau Creu Lleoedd

Mae grantiau o hyd at £30,000 ar gael i wella canolfannau siopa ardal a masnachol bach ar draws Dinas a Sir Abertawe sydd y tu allan i ganol y ddinas (rhaid iddynt ddilyn y rheolau rheoli cymhorthdal).

Levelling up and funded by UK Gov logos - WEL.

Bydd angen i bob cynllun gael ei gwblhau erbyn 30 Tachwedd 2024.

Bydd angen i bob cynllun ddarparu 30% o arian cyfatebol ar gyfer costau'r prosiect o ffynhonnell arall.

Bydd y cynlluniau a gaiff eu hystyried yn canolbwyntio ar yr amgylchedd adeiledig ac yn cynnwys ymyriadau fel adnewyddu ac ailbwrpasu adeiladu gwaga ac adfeiliedig; gwella bioamrywiaeth drwy isadeiledd gwyrdd; a gwella mannau cyhoeddus.

Diben y buddsoddiad yw hybu'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gynnig mewn trefi; creu lleoedd gweithio a byw hyblyg; dathlu a gwarchod treftadaeth leol fel ei bod wedi'i diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; a gwella mynediad at wasanaethau a hamdden.

Ariennir y grant gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin (Prosiect Angori Trawsnewid Lleoedd ar draws y Sir).

Darllenwch yr arweiniad cyn cysylltu â ni:

Grantiau Creu Lleoedd - arweiniad (Word doc) [547KB]

E-bostiwch TrawsnewidLleoeddardrawsySir@abertawe.gov.uk os oes gennych gynllun yr hoffech ei gynnig. Os yw'r prosiect yn gymwys, byddwn yn anfon ffurflen cais am grant atoch.

Rhaglen dreigl yw hon, felly gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, rhaid i gynlluniau gael eu cwblhau erbyn 30 Tachwedd 2024.

Close Dewis iaith