Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i'r gwasanaethau cofrestru o ganlyniad i Coronafeirws

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae'n rhaid cwblhau pob cofrestriad ac apwyntiad arall yn bersonol.

Oes modd i fi gofrestru genedigaeth o hyd?

Rydym yn cofrestru genedigaethau ar sail apwyntiad ac rydym yn gweithio trwy'r ôl-groniad. Fodd bynnag, dylai rhieni newydd barhau i lenwi'r ffurflen apwyntiad ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi maes o law i drefnu apwyntiad. Nid oes angen i rieni boeni am gydymffurfio â'r gofyniad i gofrestru babi o fewn 6 wythnos.

Ga i gofrestru marwolaeth?

Cofrestru marwolaeth Cofrestru marwolaeth

Beth am gopïau o dystysgrifau?

Gall cwsmeriaid barhau i wneud cais am gopïau o dystysgrifau ar-lein ond byddem yn eich hysbysu bod y gwasanaeth yn brysur iawn ar hyn o bryd. Gofynnwn i gwsmeriaid osgoi gwneud ceisiadau ar gyfer tystysgrifau hanes teulu sy'n gofyn am chwiliadau hir.

Beth am hysbysiadau o briodas/bartneriaethau sifil?

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas/partneriaeth sifil ond mae argaeledd apwyntiadau'n gyfyngedig. Rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sydd eisoes wedi trefnu seremonïau o fewn y misoedd nesaf. E-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Beth am seremonïau dinasyddiaeth?

Gallwn drefnu seremonïau Dinasyddiaeth ar gyfer grwpiau bach. Os ydych wedi derbyn eich llythyr gwahoddiad gan Y Swyddfa Gartref, e-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gyda'ch enw a'ch manylion cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Beth am seremonïau priodas?

Gellir cynnal priodasau a phartneriaethau sifil yn awr, fodd bynnag mae galw mawr ac argaeledd cyfyngedig ar hyn o bryd. Gweler ein tudalen seremonïau am ragor o wybodaeth.