Chwilio'r wefan
English
jigsaw piece

Gweithgareddau'r blynyddoedd cynnar

Mae llawer o'r gweithgareddau rydym wedi'u hargymell yn addas i bob oedran, ond os ydych chi'n chwilio am rywbeth ar gyfer eich plant dan oed ysgol, rhowch gynnig ar rai o'r syniadau hyn.

Gall cefnogi'ch plentyn yn ystod y blynyddoedd cynnar fod yn anodd ar y gorau. Yn ystod y sefyllfa bresennol, gyda chyfyngiadau symud yn cyfyngu ar yr amser y gall plant ei dreulio tu fas, gall pethau fod yn fwy anodd.

Gweithgareddau'r blynyddoedd cynnar oddi wrth ein timau Blynyddoedd Cynnar

Mae ein timau Blynyddoedd Cynnar wedi bod yn brysur yn paratoi gwybodaeth ddefnyddiol i helpu pob rhiant/gofalwr yn ystod y cyfnod hwn.  

Mae ein Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol Dechrau'n Deg, ein Tîm Iaith a Lleferydd Dechrau'n Deg, ein Tîm Datblygiad Chwarae, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe a Thîm Seicoleg Addysg Abertawe wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu'r arweiniad cefnogi defnyddiol hwn i helpu pob rhiant/gofalwr yn ystod y cyfnod hwn.

PDF Document Cefnogi plant yn y blynyddoedd cynnar yn ystod pandemig Covid-19 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r Tîm Datblygiad Iaith Cynnar wedi cynhyrchu'r arweiniad difyr hwn o weithgareddau i blant sy'n flwydd oed.  

PDF Document Gweithgareddau i blant sy'n flwydd oed gan y Tim Datblygiad Iaith Cynnar (PDF, 342KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein Tîm Gofal Plant Teithiol wedi llunio rhai adnoddau gweledol ar gyfer gweithgareddau i blant bach, plant sy'n 2 flwydd oed a phlant hŷn hefyd. Maent hefyd wedi datblygu templed amlinelliad llaw hefyd.

PDF Document Gweithgareddau i blant bach, plant 2 flwydd oed a phlant hyn gan y Tim Gofal Plant Teithiol (PDF, 980KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dyma rai awgrymiadau gan Sammy Jack o dîm Dechrau Gorau Abertawe ar gyfer bwyd iachus a maethlon i'w fwyta yn ystod y blynyddoedd cynnar. Gallwch gael rhagor o syniadau ar eu cyfrifon Facebook a Twitter.

Mae Gwasanaeth Chwarae Abertawe wedi creu ffilmiau byr gwych sy'n cynnig syniadau i helpu plant bach a mawr i chwarae gartref yn ystod y cyfnod presennol. Maent yn rhannu rhagor o syniadau ar eu tudalen Facebook.

Fideos gan Wasanaeth Chwarae Abertawe

Cofiwch fynd i wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe i gael y newyddion diweddaraf am gefnogi gweithwyr allweddol gyda'r cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth yn ystod y cyfnod presennol. 

Rhagor o weithgareddau i'r blynyddoedd cynnar

Mae llawer o bethau difyr i'ch annog i symud ar gael ar YouTube. Mae criw gwych Busy Feetyn cyflwyno darllediad byw bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener am 11.30am i gadw'ch rhai bach yn heini yn y ty.

Gallwch ddawnsio gyda Huw ac ymarfer eich Cymraeg hefyd! Mae llawer o fideos ar gael ar sianel YouTube Cyw hefyd, ac mae pob un ohonynt wedi'i gyflwyno'n Gymraeg ac yn addas i blant 0 i 6 oed.

Mae gan wefan TTS syniadau ar gyfer gweithgareddau y gallwch eu lawrlwytho hefyd. Gyda dau lyfr gweithgareddau ar gyfer y blynyddoedd cynnar i'w lawrlwytho, mae'n adnodd gwych ar gyfer syniadau!  Gallwch hefyd danysgrifio i'w cylchlythyr i gael rhagor o syniadau am weithgareddau.

Mae Nursery World hefyd wedi rhoi gweithgareddau at ei gilydd i chi eu gwneud gartref gyda phlant y blynyddoedd cynnar. O weithgareddau i'w gwneud gartref i ffyrdd o archwilio'ch cymdogaeth a llyfrau i rannu'ch gweithgareddau, bydd digon ar gael i helpu'ch plant bach i ddysgu drwy chwarae.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM