Chwilio'r wefan
English
House with rosette

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu

Mae'r gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu'n fenter Genedlaethol sy'n gwobrwyo arfer da ym maes adeiladu.

Maent yn gwobrwyo adeiladau nid yn unig am eu golwg ond hefyd ar gyfer y prosesau a geir y tu ôl i'r llen.  Dyma'r unig wobr o'i bath i gynnwys pob math o brosiect adeiladu. Yna mae cynlluniau sy'n llwyddiannus yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe'n gallu mynd ymlaen i wobrau rhanbarthol de Cymru ac yna i'r gwobrau Cenedlaethol.

Beirniedir yn ôl y meini prawf cenedlaethol hyn,

 • Lefelau uchel o gydymffurfio â rheoliadau adeiladu
 • Perthynas waith effeithiol â syrfewyr LABC.
 • Crefftwaith rhagorol
 • Arloesedd technegol
 • Cynaladwyedd a pherfformiad uchel
 • Y gallu i ddatrys problemau technegol gydag atebion creadigol
 • Defnyddio cynnyrch blaengar a'r sgiliau i oresgyn amgylchiadau safle anodd
 • Rheolaeth/glendid safle

Categorïau am Wobrau 2018

Mae pymtheg o gategorïau eleni ynghyd â'r Wobr Gwarant LABC.

 • Estyniad neu addasiad gorau i gartref presennol
 • Adeiladwr lleol neu grefftwr traddodiadol gorau
 • Newid i ddefnydd adeilad presennol neu addasiad gorau
 • Cartref newydd unigol gorau
 • Datblygiad tai newydd bach gorau
 • Datblygiad tai newydd swmpus gorau
 • Datblygiad tai newydd cymdeithasol gorau
 • Adeilad gwasanaeth cyhoeddus gorau
 • Adeilad addysgol gorau
 • Adeilad masnachol bach gorau
 • Adeilad masnachol mawr gorau
 • Adeilad cynhwysol gorau
 • Partneriaeth rhwng cwsmer LABC â thîm rheol adeiladau awdurdod lleol gorau
 • Person proffesiynol adeiladu safle gorau'r flwyddyn (Preswyl)
 • Person proffesiynol adeiladu safle gorau'r flwyddyn (Dibreswyl)
Hale Construction front of houses

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC Cymru 2016

Mae dau gwmni yn Abertawe wedi'u cydnabod am safon eu gwaith gyda'r ddau ohonynt yn ennill gwobrau yn rownd derfynol Gwobrau Rhanbarthol De Cymru yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Rheoli Adeiladau'r Awdurdod Lleol 2016.

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu De Cymru 2018

Cynhaliwyd y gwobrau ar 27 Ebrill eleni yng Ngwesty The Vale Resort. Roedd y noson yn un llwyddiannus gydag enwi dau enillwr ar gyfer Rheoli Adeiladau Abertawe ynghyd â derbyn dwy wobr glod uchel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM