Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth i'w rhoi gan yr hysbyswr(wyr) i gynorthwyo gyda chofrestru genedigaeth

Yn ystod y cyfyngiadau symud ni fyddwn yn trefnu apwyntiadau cofrestru genedigaethau ac eithrio mewn achosion brys. Yn hytrach, dylech lenwi ein ffurflen fel y gallwn gysylltu â chi unwaith y bydd apwyntiadau ar gael.

Bydd yr wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni ar y ffurflen isod yn helpu'r cofrestrydd i baratoi ar gyfer eich apwyntiad. Yn eich apwyntiad, bydd y cofrestrydd yn mynd trwy'r ffurflen i wneud yn siŵr bod genedigaeth y babi'n cael ei chofrestru'n gywir.

Bydd yn gofyn i chi i wirio a llofnodi tudalen y gofrestr hefyd. Dewch â beiro du neu ysgrifbin blaengrwn i'r apwyntiad gyda chi i gyfyngu ar gyswllt.

Pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth byddwch yn gallu prynu un dystysgrif geni. Y ffi yw £11. Mae'n rhaid talu drwy gerdyn debyd neu gredyd. Ni allwn dderbyn arian parod ar hyn o bryd. Gallwch archebu rhagor o gopïau ar-lein os oes angen.

Pan gaiff y ffurflen hon ei derbyn, bydd cofrestrydd yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad addas er mwyn i chi gofrestru genedigaeth eich babi.

Byddwn yn delio ag ôl groniad sylweddol o gofrestriadau genedigaethau ac yn gweithio drwyddyn nhw yn ôl trefn y dyddiadau felly rydym am ddiolch o flaen llaw i chi am eich amynedd.