Chwilio'r wefan
English
Water safety rescue aid

Adrodd am gymhorthyn achub sydd ar goll neu wedi'i ddifrodi

Lleolir 116 o gymhorthion achub mewn mannau allweddol yn Abertawe i helpu os bydd argyfwng yn y dŵr.

Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, mae'r cymhorthion achub hyn yn cael eu difrodi, yn mynd ar goll neu hyd yn oed yn cael eu dwyn.

Mae'n hanfodol ein bod yn cadw cofnod o'r rhain, felly gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod i roi gwybod i'n Tîm Diogelwch Dŵr am unrhyw gymhorthion achub coll neu sydd wedi'u difrodi fel eu bod ar gael os bydd argyfwng. Darparwch gymaint o wybodaeth ag sy'n bosib er mwyn helpu'r tîm i nodi pa gymhorthion achub y mae angen rhoi sylw iddynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM