Chwilio'r wefan
English
car

Gyrwyr gwirfoddol - cludiant cymunedol

Rhowch wasanaeth gwerthfawr i'ch cymuned drwy fod yn yrrwr gwirfoddol.

Cludiant cymunedol

Mae angen gyrwyr gwirfoddol arnom bob amser er mwyn cynnal ein cynlluniau. Os oes ychydig o oriau'n rhydd gennych, cysylltwch ag un o'r cynlluniau isod.

Am eich amser, telir costau, rhoddir hyfforddiant llawn, a chewch chi'r boddhad o wybod eich bod chi'n cyfrannu'n bositif i'ch cymuned.

Dyma'r pump cynllun yn ardal Abertawe:

 

Gellir cysylltu â'r swyddfa Cludiant Cymunedol os ydych yn cael trafferth cysylltu â'r cynlluniau a restrir uchod - e-bostiwch Robert.Lloyd@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM