Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2019

Birchgrove_garden

Enwogyn o Abertawe'n agor ardal ddysgu awyr agored

Roedd Llysgennad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Lee Trundle, wedi agor ardal ddysgu awyr agored newydd Ysgol Gyfun Gellifedw i blant ag anghenion arbennig ar ôl iddi gael ei thrawsnewid gan Sefydliad Edenstone.

Oystermouth Castle from above

Digwyddiadau bwganllyd y tu ôl i furiau Castell Ystumllwynarth

Bydd ysbrydion, ellyllon a bwganod o bob oedran yn gwisgo'u dillad gorau ac yn mynd i Gastell Ystumllwynarth fis nesaf pan fydd y lleoliad hanesyddol enwog yn agor ei ddrysau ar gyfer Nos Galan Gaeaf.

fireworks2013

Arddangosfa tân gwyllt eleni am ddim i bawb

Eleni, cynhelir Arddangosfa Tân Gwyllt flynyddol Cyngor Abertawe uwchben moroedd eang y bae ar 5 Tachwedd - a bydd am ddim i bawb.

Osian and his family

Gwobrau Rho 5: Cydnabod plant a phobl ifanc

Mae pobl ifanc sydd wedi llwyddo, er gwaethaf anawsterau, i wneud pethau'n well i bobl o'u cwmpas yn edrych ymlaen i gael budd o'u Gwobrau Rho 5.

SeafoodChefSept2019

Siopwyr yn y farchnad yn cael eu hysbrydoli gan ben-cogyddion

Cafodd cannoedd o siopwyr yng nghanol y ddinas eu diddanu a'u hysbrydoli gan nifer o ben-cogyddion dawnus.

Hedgerow365

Arwyr y gwrychoedd yn helpu i hybu bioamrywiaeth penrhyn Gŵyr a dathlu treftadaeth wledig

Gwirfoddolwyr yn dathlu pen-blwydd cyntaf cynllun sydd wedi helpu i blannu dros 1,500 o goed ar benrhyn Gŵyr.

Pontarddulais_dementia

Ysgol Gyfun yw Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia gyntaf y ddinas

Ysgol Gyfun yn Abertawe yw'r gyntaf yn y ddinas i gael ei chydnabod yn swyddogol fel Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia

Xmas2018

Perfformwyr ifanc yn awyddus i fod yn rhan o Orymdaith y Nadolig

Bydd pobl ifanc o Abertawe'n rhan o Orymdaith y Nadolig a Chynnau Goleuadau'r Nadolig eleni.

electric charging points

Cais am ragor o bwyntiau gwefru trydan yn Abertawe

Bwriedir sefydlu rhwydwaith o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws Abertawe.

keep it out 2

Aelwydydd Abertawe'n ailgylchu mwy nag erioed

Mae preswylwyr Abertawe'n ailgylchu mwy o wastraff cartref nag erioed yn dilyn ymgyrch ailgylchu a lansiwyd ar ddechrau 2019.

MusicMarket071019

Seiniau swynol! Menter cerddoriaeth Gymreig ar gyfer Marchnad Abertawe

Mae'r cantorion-gyfansoddwyr Steve Balsamo ac Andy Collins ymhlith y rheini sy'n rhan o fenter newydd ym marchnad dan do'r ddinas.

NightTimeEcon2019

Abertawe'n chwifio'r faner ar gyfer noson allan gwych

Mae canol dinas Abertawe wedi llwyddo i gadw ei statws Baner Borffor mawreddog ar gyfer 2019.

GIdraftstrategy

Strategaeth newydd y cyngor yn helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach

Mae preswylwyr a busnesau Abertawe wedi helpu i ddrafftio cynllun allweddol i helpu i gyflwyno dinas wyrddach.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view).

Ffyrdd canol y ddinas i gael wynebau newydd

Caiff wynebau ffyrdd newydd eu gosod yr wythnos nesaf(sylwer yr wythnos sy'n dechrau 14 Hydref) wrth i brosiect mawr i adfywio canol dinas Abertawe symud yn ei flaen.

Tan-y-lan_artist_impression

Penodi contractwr i ddarparu adeilad newydd i Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu

Bydd contractwr yn cael ei benodi i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu yn Abertawe.

cyclepath

Llwybr newydd yn helpu i gysylltu cymunedau Abertawe

Bydd dwy gymuned yn Abertawe'n cael eu cysylltu gan lwybr newydd i gerddwyr a beicwyr.

Xmas2018

Dros 500 o berfformwyr ifanc i ymddangos yng Ngorymdaith y Nadolig

Bydd cannoedd o bobl ifanc o grwpiau dawns a drama Abertawe'n cymryd rhan yng Ngorymdaith y Nadolig yng nghanol y dref eleni.

AwardsRecord19

Y nifer uchaf erioed o geisiadau ar gyfer seremoni wobrwyo fwyaf Cymru ar gyfer twristiaeth

Mae llawer o gyffro ynghylch seremoni wobrwyo fwyaf Cymru ar gyfer twristiaeth ar ôl derbyn y nifer uchaf erioed o geisiadau ac enwebiadau.

CharlotteThomasGV151019

Anrhydedd cenedlaethol dwbl i oriel gelf Abertawe

Trysor diwylliannol yn Abertawe yw'r unig leoliad yng Nghymru i gael ei ddewis fel rhan o'r British Art Network nodedig eleni.

Map151019

Maes parcio ar ei newydd wedd ar gyfer ymwelwyr atyniadau

Bydd gwelliannau i faes parcio allweddol yn Abertawe'n helpu defnyddwyr atyniadau mawr megis yr LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Dirwyon mawr ar gyfer datblygwr tai a chontractwr coed

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu dedfrydu grŵp o bobl a fu'n ymwneud â thorri nifer mawr o goed a warchodir yn y ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: BBC One Show broadcaster set to launch Swansea forum for families of disabled children

Translation Required: Award-winning broadcaster Carrie Grant will be the guest speaker at the launch of a new peer led forum in Swansea that will give parents and carers of children with disabilities and additional needs a greater voice in the way services in the city are run.

Band1

Translation Required: Marching bands tuning up for Swansea's Christmas parade

Translation Required: Five bands from Swansea will help set the festive tempo for this year's city centre Christmas parade.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM